Takaisin Ruokaviennin kannattava kasvu on välttämätöntä maatilojen tulevaisuudelle

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Ruokaviennin kannattava kasvu on välttämätöntä maatilojen tulevaisuudelle

17.04.2021

Ruoka-alan kasvu, kannattavuus ja viennin edistäminen tarvitsevat lisäpotkua myös valtiovallan taholta, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tänään pidettävässä MTK-Etelä-Pohjanmaan kevätkokouksessa. Marttila toivoo ensi viikon hallituksen puoliväliriihestä maatalousyrittäjien toimintaympäristöä vakauttavia ja kehittäviä linjauksia.

Suomalaisella ruoka-alalla on historiallinen mahdollisuus toimia vastuullisen tuotannon lippulaivana kansainvälisillä markkinoilla. Ruokaketjumme on ympäristö- ja ilmastokestävä pellolta pöytään ja lopputuotteet läpinäkyvästi tuotettuja sekä turvallisia.

– Edellytyksemme kehittää tuotantoa vielä paremmaksi ovat suotuisammat kuin muualla maailmassa. Puhdas pelto, runsaat vesivarat ja osaavat ihmiset ovat valtava vahvuus, mutta kehittämisen pullonkaula on maatilatalouden heikko kannattavuus, Marttila toteaa.


Marttila vaatii, että valtion on oltava mukana ruokaviennin keskeisissä kehittämishankkeissa, kuten elintarvikeyritysten vientipalvelujen tuottamiseen tarvittavan palveluekosysteemin luomisessa. Näin voidaan tehostaa yritysten myyntikykyä ja läsnäoloa kohdemaissa.

Nopeasti uudistuva ala tarvitsee lisää resursseja myös maataloustutkimukseen ja Maatilatalouden kehittämisrahastoon. Maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden valmistelussa on painotettava ohjauskeinoja, joilla vahvistetaan ruuantuotannon kansainvälistä kilpailukykyä.


Marttila ihmettelee puheita, joiden mukaan ruokavientiä epäillään, koska maataloutta tuetaan valtion ja EU:n toimesta.

 

– Maatalouden saamat erilaiset korvaukset ovat pitkälle tuotannosta irrotettuja. Sama potti jaetaan tuotannon volyymista riippumatta. On kansantalouden etu, jos ala kykenee kasvamaan ja työllistämään. Myös ilmasto kiittää tuotannosta, jossa tähdätään resurssitehokkuuteen, Marttila painottaa.


MTK korostaa maatalouden digitalisaation merkitystä kilpailukyvyn peruspilarina. Kiinteiden laajakaistayhteyksien hidasta rakentamisvauhtia on kiihdytettävä. Yrittäjien osaamisen kehittäminen, jatkuva oppiminen sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantaminen edellyttävät luonnonvara-alan erityispiirteiden nykyistä parempaa huomioon ottamista sekä koulutuksessa että työmarkkinoiden toiminnassa.

 

Turpeen energiakäytön hallitsematon alasajo on järjetöntä huoltovarmuuden ja maaseudun elinvoiman kannalta. Kuiviketurpeen tuotannon loppuminen vaarantaa eläinten hyvinvoinnin ja Suomen laatuun perustuvan ruokastrategian. Kasvuturpeen saatavuuden ehtyminen uhkaa puutarhatuotantoa ja havupuiden taimituotantoa.

– Kotimaisen turvealan pelastamiseksi tarvitaan välittömät linjaukset juuri nyt hallituksen puoliväliriihessä, vaatii Marttila lopuksi.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167