Takaisin Sähköverkkoyhtiöt keräävät asiakkailtaan palautetta jakeluverkon kehittämissuunnitelmiin

Uutinen

Sähköverkkoyhtiöt keräävät asiakkailtaan palautetta jakeluverkon kehittämissuunnitelmiin

26.04.2022

Sähkönkäyttö lisääntyy lähivuosina, kun sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja lämmityksessä. Samaan aikaan uusiutuvaa sähköntuotantoa liitetään yhä enemmän jakeluverkkoon. Tämä ei ole mahdollista ilman, että vanhenevaa sähköverkkoa kehitetään ja uudistetaan. Samanaikaisesti energiaverkkojen huoltovarmuuden merkitys on entisestään korostunut.

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Kukin sähköverkkoyhtiö laatii kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa yhtiö kuvaa sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kehittämisvyöhykkeittäin. Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkailleen.

Seuraavat jakeluverkon kehittämissuunnitelmat valmistuvat kesällä 2022. Ennen kehittämissuunnitelmien valmistumista sähköverkkoyhtiöiden asiakkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia.

Kehittämissuunnitelmat julkaistaan asiakkaiden kuultavaksi kevään aikana, todennäköisesti toukokuussa. Seuraamalla tiedotusta oman paikallisen sähköverkkoyhtiön sivuilla ja viestintäkanavissa löydät ohjeet suunnitelmaan tutustumiseksi ja palautteen antamiseksi.

Sähköverkkoyhtiöt haluavat asiakkaansa aktiivisesti mukaan kehittämään luotettavaa, energiamurroksen mahdollistavaa, älykästä ja kustannustehokasta sähkönjakeluverkostoa. 

Tähän työhön kannattaa osallistua suunnitelmia kommentoimalla.

Lähde: Energiateollisuus ry



aiheet: huoltovarmuus, sähkö, energiaverkot