Takaisin Siirtyminen kestävän biokaasun tuottajaksi - vuoden alusta biokaasun kestävyysjärjestelmän hakumahdollisuus laajeni

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Siirtyminen kestävän biokaasun tuottajaksi - vuoden alusta biokaasun kestävyysjärjestelmän hakumahdollisuus laajeni

23.02.2024

Vuosina 2024 - 2025 tuottaja voi ilmoittaa tuottamansa biokaasun kestävänä jätettyään hakemuksen Energiavirastolle.

Jos biokaasun tuottaja hakee kestävyysjärjestelmän hyväksymistä Energiavirastolta 31.12.2025 mennessä ja pystyy osoittamaan, että sillä on ollut käytössä asianmukaiset menettelyt kestävyyskriteereiden täyttymisen varmistamiseksi ja että erä on luotettavasti kirjattu ainetaseeseen, voidaan biokaasua pitää verotuksessa kestävänä vuoden 2024 alusta alkaen.

Vuoden alusta voimaan tulleen kestävyyslain muutoksen myötä kestävyysjärjestelmän hyväksyntää voivat hakea myös yli 1 GWh vuodessa biokaasua tuottavat toiminnanharjoittajat, joiden laitosten kokonaislämpöteho on alle 2 MW. Lue lisää asiasta Energiaviraston sivuilta.

 

Verottajalle ilmoitetaan ensin ei-kestävänä
 

Ennen kestävän biokaasuhakemuksen jättämistä biokaasu on ilmoitettava verotukseen ei-kestävänä tuoteryhmän 5 tai 8 mukaisella verotasolla. 

Hakemuksen jätettyään biokaasuntuottaja voi oikaista verotustaan OmaVerossa annettavalla oikaisuilmoituksella vuoden 2024 alusta asti.

Kun verovelvollinen on saanut päätöksen hyväksytystä kestävyysjärjestelmästä ja jos saatu päätös vaikuttaa tuottajan jo antamiin veroilmoituksiin, pitää hänen antaa tarvittavat oikaisuilmoitukset/ oikaista veroilmoituksiaan OmaVerossa.
 

Biokaasu on valmisteveron alainen polttoaine – kestävällä biokaasulla alempi verotaso


Biokaasu on ollut valmisteveron alainen polttoaine vuoden 2022 alusta lähtien. Vuoden 2023 alusta lähtien kestävälle biokaasulle, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa työkoneissa, on alempi verotaso.

Kestävällä biokaasulla tarkoitetaan sellaista biokaasua, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit. Käytännössä biokaasun tuottajalla pitää olla Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä, jotta kaasu voidaan luokitella kestäväksi. 

Lähde: Verohallinnon kirje 22.2.2024

Lisätietoa: Maakaasun ja biokaasun valmistevero - vero.fiAnssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Timo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179

aiheet: mtk, biokaasu, jäsenyys