null Sudenmetsästysluvat saatava käyttöön

Tiedote

Sudenmetsästysluvat saatava käyttöön

1.2.2022

Susivahinkojen määrä on kasvussa. MTK vaatii, että susien vahinkoperusteiset ja kannanhoidolliseen metsästykseen perustuvat poikkeusluvat on saatava käyttöön.

Pitkään ja huolellisesti maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu suden kannanhoidollisen metsästyksen käynnistäminen on ajautunut umpikujaan. Kaikista Suomen riistakeskuksen kuluvalle metsästyskaudelle myöntämistä poikkeusluvista on valitettu ja ne on asetettu toimeenpanokieltoon.  Tämä merkitsee käytännössä sitä, että metsästyskausi ehtinee päättyä 15.2. ennen kuin valitukset on käsitelty. 

Jo syksyn lausuntokierroksella MTK esitti metsästyskauden pidentämistä maaliskuun loppuun, koska oli ennakoitavissa, että valituksia tehdään. Metsästyskauden pidentäminen olisi ollut erittäin perusteltua, koska poikkeusluvat kohdistettiin kokonaisiin laumoihin.

Suomen susikanta on nyt suurempi kuin yli sataan vuoteen.  Susi vaikuttaa yhä useamman maaseudulla asuvan ihmisten arkeen. Susimäärän kasvaessa suden ja ihmisen kohtaamiset ja pihakäynnit ovat yleistyneet. Paikalliset vaikuttamismahdollisuudet susikysymyksessä puuttuvat ja sosiaalinen kestävyys on vakavasti uhattuna.

Viime kesän kotieläimiin kohdistuneet vahinkotapaukset kertovat, että susien ihmisarkuus on vähentynyt entisestään. Toistuvat lammasvahingot pihapiirissä ja vahingot jopa eläinsuojien sisällä kuvaavat kestämätöntä kehityssuuntaa. Suden ihmisarkuuden palauttamisessa kannanhoidollinen metsästys on avainasemassa.

- Vaadimme maa- ja metsätalousministeriöltä pikaisesti toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan myös käytännössä sekä vahinkoperusteisten että kannanhoidolliseen metsästykseen perustuvien poikkeuslupien käyttö Suomessa, sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Myös EU-tasolla tarvitaan muutoksia.  - Susi on saatava pikaisesti siirrettyä koko Suomen alueella luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V kuten se on jo nyt Suomen poronhoitoalueella sekä Virossa, Leskinen vaatii.

 

Lisätietoja: 

Tapio Rintala, MTK:n lammasverkoston jäsen, puh. 0500 257 280

Timo Leskinen, kenttäjohtaja, MTK, puh.  0400 754 235

 


Suositellut artikkelit

Kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen synkkä susialueiden lammastiloilla. Kesän aikana susien hyökkäyksiä tiloille on tähän mennessä ollut jo yli 50. Määrä on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Suden...