Takaisin Suomalaiset lukiot saivat ison kirjalahjoituksen nuorten ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi

Tiedote

Suomalaiset lukiot saivat ison kirjalahjoituksen nuorten ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi

18.05.2021

LähiTapiola-ryhmä, Metsänomistajat ja MTK-säätiö lahjoittavat jokaiseen suomalaiseen lukioon ilmastonmuutosta käsitteleviä kirjoja. Suomenkielisiin lukioihin lahjoitetaan Petteri Taalaksen kirja Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin. Ruotsinkieliset lukiot saavat ruotsinnoksen Bill Gatesin kirjasta Så undviker vi klimatkatastrofen - lösningarna vi har och genombrotten vi behöver. Kirjoja lahjoitetaan toukokuun aikana yhteensä 7 600 kappaletta. Lahjoituksella halutaan osaltaan lisätä nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen riskeistä.

LähiTapiola-ryhmä, Metsänomistajat ja MTK-säätiö lahjoittavat jokaiseen suomalaiseen lukioon ilmastonmuutosta käsitteleviä kirjoja toukokuun aikana. Kirjalahjoituksella halutaan lisätä nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista asioista. Lukiot voivat hyödyntää saamiaan kirjoja parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi opetuskäytössä tai jakamalla niitä stipendeinä kesäkuussa valmistuville ylioppilaille.

- Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimmista ongelmista, jonka torjumiseksi tarvitsemme tekoja ja tekojen pohjaksi tietoa. Me haluamme olla osaltamme lisäämässä tietoa ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista riskeistä. Vastuullisella toiminnalla pyrimme parantamaan niin asiakkaidemme kuin koko yhteiskunnan turvallisuutta, taloudellista menestystä ja hyvinvointia, kertoo LähiTapiolan vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eeva Salmenpohja.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ääri-ilmiöiden yleistyminen, kuten runsaslumiset talvet, voimakkaat sateet ja myrskyt, kovat tuulet ja pitkät hellejaksot näkyvät jo nyt ihmisten arjessa erilaisina vahinko- ja turvallisuusriskeinä. Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät yhä laajemmin myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

- Vakuutus- ja elämänturvayhtiönä olemme riskienhallinnan asiantuntija. Riskit tunnistamalla voimme hakea niihin myös ratkaisuja, esimerkiksi vastuullisen sijoitustoiminnan kautta, Salmenpohja toteaa.

- Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutokseen hillitsemisessä. Metsien kyky sitoa hiilidioksidia ja varastoida sitä puubiomassaan ja maaperään vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Pystymme samanaikaisesti tuottamaan metsissämme niin uusiutuvia raaka-aineita, ilmastohyötyjä kuin luonnon monimuotoisuutta, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Kirjalahjoitus on mukana tutkitun tiedon teemavuodessa 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisen seurain valtuuskunnan järjestämä teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Vuoden aikana nostetaan esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä. Erityisesti lapsille ja nuorille halutaan tarjota luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Lahjoitettavat kirjat:

Jokaiseen lukioon kirjoja lahjoitetaan noin 10-15 kappaletta, yhteensä 7 600 kirjaa.

- Suomenkieliset lukiot: Petteri Taalas: Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin (Tammi)
- Ruotsinkieliset lukiot: Bill Gates: Så undviker vi klimatkatastrofen: lösningarna vi har och genombrotten vi behöve (Albert Bonnier Förlaget)

Lisätietoja:

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eeva Salmenpohja, LähiTapiola-ryhmä, eeva.salmenpohja@lahitapiola.fi, puh. +358 50 571 9239
Metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK, juha.hakkarainen@mtk.fi, +358 20 413 2450


aiheet: ilmastonmuutos