Takaisin MTK:n edunvalvonnan saavutuksia 2023 - Tämän me teimme

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n edunvalvonnan saavutuksia 2023 - Tämän me teimme

09.02.2024

MTK:n tärkein tehtävä on valvoa jäsentensä etua niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kuin markkinoilla. Listasimme viime vuoden keskeisimmät edunvalvonnan saavutukset.

Maatalousedunvalvonta

 • Saimme maataloudelle hyvät hallitusohjelmakirjaukset: 
  • Hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia. 
  • Tasausvaraus nostetaan 25 000 euroon. 
  • Hallitus sitoutuu maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointiryhmän loppuraporttiin ja aloittaa välittömät toimenpiteet esitysten toteuttamiseksi. Esim. elintarvikemarkkinalain ja kilpailulain arviointi tavoitteena parantaa viljelijöiden markkina-asemaa ja ruokaviennin tuplaaminen.  
  • Suomi vaikuttaa EU:ssa siten, että eläintuotannossa noudatettavat toimintatavat tukevat eläinten hyvinvointia myös muissa jäsenmaissa. Tuotepakkausten alkuperä- sekä tuotantotapamerkintöjä parannetaan.
  • Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulee keskittyä ruokaturvan parantamiseen. Tukijärjestelmää on kehitettävä ja yksinkertaistettava siten, että maataloustuet kohdistuvat nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon. Hallitus sitoutuu toimimaan tämän periaatteen mukaisesti sekä nykyisen CAP-ohjelmakauden välitarkasteluissa että uuden kauden valmistelussa.
  • Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aktiivisessa ruoantuotannossa olevien peltojen saamiseksi korvauskelpoisuuden piiriin. Tämä toteutetaan siten, että viljelystä poistuneiden lohkojen korvauskelpoisuus jaetaan ELY-keskuksittain takaisin korvauskelvottomille lohkoille hakumenettelyn kautta. Siirto tilojen välillä toteutetaan ilman rahallista vastiketta. 
  • Välitä viljelijästä -projektista tehdään pysyvä toimintamalli, ja lomituspalvelut säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. 
  • Fosforiasetuksen karjanlantapoikkeuksesta tehdään pysyvä. 

 

 • Sähkön ja lannoitteiden kustannustuki: 28 miljoonaa euroa maksettiin 13 000 maatilalle. 
 • Kriisituki nuorille viljelijöille: 11 miljoonaa euroa lisätukea nuorille. 
   
 • Investointitukien korotus 
  • sika- ja siipikarjatiloille 
  • energiainvestoinneille 
  • salaojainvestoinneille 
  • yhteensä kymmeniä miljoonia euroja. 
 • Maatalouden tulotukiin ei kohdistunut hallitusneuvotteluissa leikkauksia: 
  • Leikkaukset kohdennettiin hanke-, maaseutu ja ei tuottavaan toimintaan. 
  • VM:n ehdotus oli suoria leikkauksia luonnonhaittakorvaukseen ja kansalliseen tukeen. 
    
 • Kansallisen tuen korotukset 
  • teurashiehoille 
  • sokerijuurikkaan kuljetustukeen. 
    
 • Tukien maksatusaikataulut: Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen maksatukset saatiin siirrettyä vuodelta 2024 vuodelle 2023. 


 

Metsäedunvalvonta

 • Saimme metsänomistajille hyvän hallitusohjelman
 • Saimme metsävähennyksen korotuksen valmisteluun. Metsävähennystä korotetaan 15 % -yksiköllä. 
 • Lisäsimme metsänhoitotöiden määriä.
 • Pidimme metsäenergian uusiutuvana myös EU:n silmissä.
 • Ohjasimme EU:n ennallistamisasetuksen oikeaan suuntaan.
 • Loimme maailman parhaan puumarkkinainformaation mtk.fi-sivuille.
 • Uudistimme METKA-järjestelmän metsänomistajan tavoitteiden mukaan.
 • Onnistuimme puukaupan kilpailutuksella ylläpitämään puun hintoja, vaikka metsäteollisuuden tuotteiden hinnat laskivat.
 • Syksyn Metsämarssi-kampanjalla toimme esiin metsän monia hyötyjä suomalaisille ja lisäsimme metsäalan arvostusta.


 

Maaseudun elinvoiman edunvalvonta

 • Vaikutimme päämäärätietoisesti kansallisiin ja kansainvälisiin luonnon monimuotoisuutta koskeviin prosesseihin mm. ohjaamalla EU:n ennallistamisasetusta parempaan suuntaan.
 • Jatkoimme MTK:n ja SLC:n yhteisen luonnon monimuotoisuuden tiekartan tekemistä.
   
 • Panostimme maanomistajajäsenten tuuli- ja aurinkovoimaneuvontaan ja koostimme kattavan tukimateriaalikokonaisuuden jäsenten käyttöön. 
 • Vaikutimme aktiivisesti siihen, että lunastuslain uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja hallitus priorisoi sen valmistumaan vuoden 2024 aikana.
 • Vaikutimme maankäytön muutosmaksun valmisteluun ja sisältöön.
   
 • Pyrimme yksinkertaistamaan metsäkatovapaiden tuotantoketjujen asetuksen toimeenpanoa ja ilmoitusjärjestelmää.
 • Esitimme leikkauksia lannoitteiden polkumyyntitulleihin ja hiilirajamekanismin (CBAM) kustannusvaikutuksiin
 • Esitimme maa- ja metsätaloudelle toimivia taksonomiaehtoja vihreän rahoituksen perustaksi.
 • Julkaisimme KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikan sivuvirtojen tehokkaamman hyödyntämisen edistämiseksi.
 • Esitimme kiertotalouden green deal-työhön lukuisia alkutuotantoa tukevia muutoksia.
   
 • Laadimme maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman koulutusta ja neuvontaa koskevan selvityksen ja osallistuimme ehdotusten toimeenpanoon
 • Johdimme luonnonvara-alan korkeakoulujen kansallista arviointia ja luonnonvara-alan koulutuksen osaamisen ennakointia sekä osallistuimme koulutuksen kehittämiseen
   
 • MTK:n edunvalvonnan seurauksena alle 2MW lämmitys tai työkoneiden biokaasua tuottavien laitosten hakiessa Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksyntää, ovat järjestelmälle asetettavat vaatimukset heillä ratkaisevasti kevyemmät kuin muilla. Ellei tässä olisi onnistuttu, olisivat toiminnanharjoittajat alkaneet vuodenvaihteesta alkaen maksaa tuottamastaan biokaasusta maakaasun veroja, koska kestävyysjärjestelmä puuttuu.
 • Maatalouden (pellot ja metsät) vuokratulojen verokohtelu yhdenmukaistetaan muiden vuokratulojen kanssa.
 • Ei kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaalle.
   
 • Vastustimme matkailun alv:n (majoitus, aktiviteetit) suunnitteilla olevia verokantojen nostoa.
 • Uudistimme maaseudun matkailukohteita markkinoivan Matkamaalle.fi -sivuston, sivuston hallinnoijana Lomalaidun ry
   
 • Teimme esityksen EU:n itäiselle ulkorajalle tarvittavasta elpymis- ja kehittämisrahastosta, jolla vahvistetaan itäisen Suomen elinvoimaa ja turvallisuutta.
 • Osallistuimme Suomessa toteutettavan EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelman edistymisen ja tavoitteiden seurantaan, EU:n tulevan alue- ja rakennepolitiikan valmisteluun sekä Alueiden uudistamisen neuvottelukunnan toimintaan. Osallistuimme myös hallituskaudelle annettavan aluekehittämispäätöksen valmisteluun.
 • Toteutimme ruokaturva- ja metsänomistajoihin kohdistettuja kehitysyhteistyöhankkeita FFD:n kanssa.


 

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet edunvalvonnan tukena

 • Huolehdimme, että medialla on tiedossaan MTK:n kannat ajankohtaisiin asioihin. MTK mainittiin vuoden aikana kotimaisessa mediassa noin 3000 kertaa.
 • Saimme maaseudun ja sen elinkeinojen tarpeet vahvasti osaksi puolueiden ohjelmia ja lopulta hallitusohjemaan.
 • Teimme pidettyjä kuluttajakampanjoita kotimaisesta ruuasta
 • Syksyn Metsämarssi-kampanjalla toimme esiin metsän monia hyötyjä suomalaisille ja lisäsimme metsäalan arvostusta.
 • Tavoitimme yhteensä 62 000 lasta ja nuorta ”Kokkaa kotimaista”-yhteistyön, maatilavierailujen, 4H-ruokakerhojen ja yrityskylien kautta
 • Olimme mukana useilla messuilla ja tapahtumissa tapaamassa kuluttajia, jäseniä ja eri ammattiryhmiä.
 • Uudistimme mtk.fi -kotisivumme ja nostimme kotimaista ruokaa, metsää ja maaseutua esille sosiaalisen median eri kanavissa.
 • Laajensimme ja uudistimme jäsenlehti Mainion kaikille tuottajayhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten jäsentalouksille (jakelu yht. noin 190000 kpl)
 • Tuoreen jäsenpalvelututkimuksen mukaan paransimme sekä järjestön sisäistä että ulkoista viestintää.

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088

Jussi Martikainen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

+358 40 755 7829

aiheet: edunvalvonta