Takaisin Teesi 1. Jätä päätösvaltaa jäsenmaille ja alueille

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 1. Jätä päätösvaltaa jäsenmaille ja alueille

01.02.2024

Läheisyysperiaate (subsidiariteetti) tuo päätöksenteon lähelle kansalaisia. Vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja politiikan toteutuksesta tulee olla jäsenmailla, missä paikalliset olosuhteet tunnetaan parhaiten.  EU:n on löydettävä uusi tasapaino lainsäädännön kokonaisuuteen. Pikkutarkka asetuksiin perustuva sääntely ei edistä alueiden kilpailukykyä, vaan tämä uhkaa koko unionin toimintaedellytyksiä.

Jäsenmaihin tulee luottaa. Lisäämällä asetuksia komissio osoittaa luottamuksen puutetta jäsenmaiden kykyyn ratkaista ongelmia. EU-lainsäädäntö on järkevää tehdä jäsenvaltioille joustoja mahdollistavalla tavalla. Sovittujen pelisääntöjen tasapuolinen noudattaminen varmistaa reilun kilpailuasetelman sisämarkkinoilla ja vahvistaa EU:ta myös kansainvälisenä toimijana.

EU-alueen menestys luodaan tunnistamalla jäsenmaiden erityispiirteet. Erityisesti erilaisiin luonnonoloihin kohdistuvassa EU-lainsäädännössä on tunnistettava erot jäsenmaiden välillä sekä sopeutettava toimet paikallisiin oloihin.


aiheet: eu-vaalit