Takaisin Teesi 10. Luo vakautta sekä hillitse muuttoliikettä elinkeinolähtöisellä kehitysyhteistyöllä  

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 10. Luo vakautta sekä hillitse muuttoliikettä elinkeinolähtöisellä kehitysyhteistyöllä  

01.02.2024

EU on maailman suurin kehitysyhteistyötoimija. Kehittyvissä maissa keskeistä on tukea kestävien ruokajärjestelmien ja metsätalouden vahvistumista. Kehittyvien maiden nuoret tarvitsevat näkymää tulevasta, jotta paikallista taloutta voidaan kehittää. Ruoka, puhdas vesi ja mahdollisuudet työllistymiseen ovat avainasemassa.

Elinkeinolähtöisyydellä ratkaisuja ja suomalaisella osaamisella vaikuttavuutta. Kohtuullinen toimeentulo kestävien elinkeinojen kautta luo vakautta ja hillitsee muuttoliikettä, joka aiheuttaa ongelmia sekä siirtolaisten lähtömaissa että EU:ssa. Väestönkasvun painopiste on tulevina vuosina Afrikassa, ja toimenpiteet on kohdistettava sinne. Suomalainen järjestö- ja osuustoiminta tarjoavat keinoja osaamisen kasvattamiseen, demokraattiseen päätöksentekoon ja merkittävien arvoketjujen rakentamiseen. Elinkeinolähtöisellä kehitysyhteistyöllä ja erityisesti suomalaisella osaamisella voidaan parantaa ruokaturvaa, puhtaan veden ja uusiutuvan energian tarjontaa. Samalla voidaan vahvistaa ilmastosopeutumista, hillitä metsäkatoa, parantaa kriisinkestävyyttä, naisten asemaa ja luoda nuorille näkymä tulevaisuudesta paikallisesti.


aiheet: eu-vaalit