Takaisin Teesi 9. Löydä maa- ja metsätaloudesta ratkaisut ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 9. Löydä maa- ja metsätaloudesta ratkaisut ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin

01.02.2024

Tosiasiat on tunnistettava ja tunnustettava. Ilmastopolitiikassa metsien hiilinieluilla on tärkeä rooli. On kuitenkin tunnustettava, että metsien hiilinielujen jatkuva kasvattaminen on mahdotonta. Ilmastotavoitteet on sovitettava yhteen metsän taloudellisen käytön eli metsänhoidon ja hakkuiden kanssa.

Markkinavoimat käyttöön. Toimivien hiilensidontamarkkinoiden rakentaminen tehostaa ilmastotoimia ja tuo oikein toteutettuna kannusteita ja lisätuloja maanomistajille. Hiilimarkkinamallien on tarjottava maanviljelijöille ja metsänomistajille aito mahdollisuus osallistua markkinoihin omalla hiilensidonnallaan.

Maa- ja metsätaloudella on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Vastuullisilla viljelytavoilla ja hyvällä metsänhoidolla voidaan paitsi välttää ja vähentää luonnolle aiheutuvaa haittaa, myös vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Biodiversiteetti on paikallista, joten vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimenpiteet on valittava paikallisten olosuhteiden perusteella kannustavuutta rajoitteiden sijaan painottaen.


aiheet: eu-vaalit