Takaisin Teesi 8. Huolehdi alueiden tasa-arvosta – luot vakautta ja kasvua

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 8. Huolehdi alueiden tasa-arvosta – luot vakautta ja kasvua

01.02.2024

Maaseutualueiden taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä on huolehdittava. EU:n maaseutualueiden elinvoimaisuutta on parannettava, jotta saadaan uusia nuoria viljelijöitä turvaamaan ruuantuotannon jatkuvuus. Ilman sosiaalista turvaverkkoa maaseutualueiden houkuttelevuus asuinpaikkana laskee. Maaseudun tietoliikenne- ja liikenneverkot on saatettava kuntoon, ja maaseudun yritysten työvoiman saatavuutta parannettava.

Maaseutuvaikutusten arviointi on tehtävä kaikessa lainvalmistelussa. Komission politiikka-aloitteiden vaikutukset muun muassa maaseudun työllisyyteen, kasvuun, elinkeinotoimintaan ja kestävään kehitykseen on selvitettävä nykyistä paremmin.

EU:n itäiset raja-alueet tarvitsevat erityishuomion. Venäjän hyökkäyssodan poliittiset ja taloudelliset seuraukset iskevät erityisesti unionin itäisille raja-alueille – Suomessa erityisesti Itä-Suomeen. Näiden alueiden pitäminen elinvoimaisina ja asuttuina on EU:lle myös turvallisuuskysymys. Ratkaisevaa tässä on EU:n itärajaohjelma, jolla vahvistetaan alueiden talouskehitystä, rohkaistaan investointeja ja huolehditaan infrastruktuurin, kuten tie- ja tietoverkkojen sekä tavarakuljetusten toimivuudesta.


aiheet: eu-vaalit