Takaisin Teesi 7. Edistä kiertotaloutta ja energiaturvaa kestävällä metsätaloudella

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 7. Edistä kiertotaloutta ja energiaturvaa kestävällä metsätaloudella

01.02.2024

Metsät tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Tulevan parlamentin ja komission on turvattava metsien aktiivinen käyttö moniin eri tarkoituksiin. EU:ssa on ymmärrettävä metsien ja metsätalouden erilaisuus eri puolilla Eurooppaa.

Viime vuosien virheet lainsäädännössä voidaan korjata. Viime vuodet komissio on vyöryttänyt metsäsektorille runsaasti lainsäädäntöä, joka vaarantaa pohjoismaisen kestävän metsätalouden mallin. Osa sääntelystä uhkaa vaikeuttaa ilmastonmuutoksen hillintää ja rajoittaa uusituvan materiaalin käyttömahdollisuuksia aiheuttaen samalla fossiilitalouden jatkumisen. Jatkossa EU:n lainsäädännön on aina huomioitava myös metsänomistajien oikeusturva ja omaisuudensuoja.

Biokiertotaloudella tyrmäys fossiilitaloudelle. Euroopassa on varaa lisätä metsien kestävää hyödyntämistä fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja laadukkaaseen puutuotteiden tuotantoon. Tulevaisuus turvataan aktiivisella metsänhoidolla. Biokiertotalouden kokonaisuuteen tarvitaan vahvistavia toimia tulevalta parlamentilta ja komissiolta.


aiheet: eu-vaalit