Takaisin Teesi 6. Turvaa kannattava ruuantuotanto kaikilla EU:n alueilla 

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 6. Turvaa kannattava ruuantuotanto kaikilla EU:n alueilla 

01.02.2024

Maatalouden tärkein tehtävä on tuottaa ruokaa, ja EU:n päättäjien on tämä tehtävä turvattava.  Yhteisen maatalouspolitiikan perustana on jatkossakin oltava se, että kannattavaa maataloustuotantoa voidaan harjoittaa kaikilla yhteisön alueilla. Onnistuneen politiikan vastineeksi EU-kansalaiset saavat varmuuden laadukkaan, turvallisen ja kohtuuhintaisen ruuan riittävyydestä. Yhteisen maatalouspolitiikan on mahdollistettava EU:n heikompien tuotantoalueiden tukeminen tuotantoon sidotusti ja kansallisesti täydennettynä. Maatalouspolitiikan kahden pilarin malli on toiminut tässä hyvin.

Maatalous tuottaa myös luontoarvoja. EU:n pohjoisissa osissa maataloudella ja kotieläintuotannolla on iso merkitys luonnon monimuotoisuuden tuottajana. Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää aktiivista maataloustoimintaa ja laiduntavia eläimiä. 

Ruuantuotanto vaatii kasviravinteiden jatkuvaa saatavuutta. Perinteisten väkilannoitteiden valmistus kuluttaa paljon energiaa ja neitseellisiä raaka-aineita, mikä ei ole kestävää. Lisäksi niiden tuotanto on erilaisille kriiseille herkkää. EU:n on tärkeää edistää ravinteiden kierrätystä osana muuta kiertotaloutta. Lainsäädännön tulee mahdollistaa erilaiset kierrätysratkaisut, mutta samalla tulee varmistaa, että kierrätysravinteista ei aiheudu haittaa käyttäjille, ympäristölle eikä elintarviketurvallisuudelle.


aiheet: eu-vaalit