Takaisin Teesi 5. Varmista vihreä siirtymä vahvalla taloudella, kilpailukyvyllä ja kauppapolitiikalla

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 5. Varmista vihreä siirtymä vahvalla taloudella, kilpailukyvyllä ja kauppapolitiikalla

01.02.2024

Sisämarkkinoiden toiminta on turvattava. EU:n sisämarkkinat ovat tae sille, että kauppakumppanit voivat kohdella Eurooppaa yhtenä talousalueena. Vain taloudellisesti vahva Eurooppa voi toimia suunnannäyttäjänä ja vastuunkantajana globaalisti. Yhteistyötä ja uusien vientimarkkinoiden avaamista tarvitaan sen sijaan, että käperrytään sisäänpäin ja rakennetaan rajamuureja.

Talouskasvuun tarvitaan innovaatioita ja investointeja. EU:n vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti kilpailukyky rakentuu kestävän tuotannon, työn ja talouskasvun varaan. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Euroopan biotalouden kilpailukyky rakentuu jalostettujen lisäarvoelintarvikkeiden kautta. EU:n pitää uskaltaa ottaa innovaatioita käyttöön myös elintarvikesektorilla.

Digitalisaatiosta uusi menestystekijä. Digitalisaation pitää helpottaa niin viljelijöiden kuin metsänomistajien hallinnollista taakkaa. Datan käytön lisääntyessä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla datan oikeudenmukaisesta omistajuudesta ja datan tuottaman arvonlisän reilusta jakautumisesta on huolehdittava. EU:n tulee turvata, että maa- ja metsätaloudessa eri yhteyksissä syntyvä tieto on alkutuottajien hallinnassa ja heidän omaisuuttaan.

EU:n Pellolta pöytään -strategiasta tultava kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. EU:n ruoka-alan korkeiden ilmasto- ja ympäristötavoitteiden tulee lisätä kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, mikä edellyttää EU:lta vaikuttavaa promootiotyötä. Kestävyys- ja vastuullisuusvaatimukset ovat tärkeä osa EU:n tavoittelemaa tasavertaista kilpailuasemaa kauppapolitiikassa. Yritysten kestävyysraportoinnin laajentuminen aiheuttaa alkutuotannolle ja pk-yrityksille kasvavaa hallinnollista taakkaa, jota on kevennettävä lainsäädännöllisten helpotusten ja digitalisaation avulla. Raportointivaateet eivät saa vaikuttaa heikentävästi viljelijöiden neuvotteluasemaan elintarvikemarkkinoilla.

Maa- ja metsätalouden rahoitusmahdollisuudet on turvattava. Rahoitussektorin vastuullisuusvaatimusten tulee perustua ajantasaiseen ja tulevaisuuteen luotsaavaan tutkimukseen. Rahoituksen taksonomian ympäristö- ja ilmastovaatimusten tulee tunnustaa elinkeinojen sitoutuminen alojen omiin ympäristöohjelmiin ja -vaatimuksiin. Rahoituksen taksonomia ei saa lisätä alkutuottajien hallinnollista taakkaa.


aiheet: eu-vaalit