Takaisin Teesi 2. Rakenna EU:sta vahva turvallisuusyhteisö

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 2. Rakenna EU:sta vahva turvallisuusyhteisö

01.02.2024

EU:n päätöksenteossa on painotettava varautumista. EU:n tulee olla nykyistä valmiimpi vastaamaan yllättäviin kriiseihin. Unionin on huolehdittava talouden kasvusta ja uudistumisesta siten, että myös sen harvaanasutuilla alueilla on mahdollisuus hyvään elämään ja kehittyvään yritystoimintaan. EU:ssa olemme mukana vaikuttamassa globaaliin kehitykseen, sisäiseen turvallisuuteen, talouden vakauteen, ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöriskien torjumiseen ja niihin sopeutumiseen sekä korostuvan tärkeään puolustusyhteistyöhön. EU:ssa on oltava riittävä varautumisen taso sekä tarvittava omavaraisuus kaikkein välttämättömimpien hyödykkeiden ja puolustusmateriaalin osalta.

Oma ruoka ja energia luovat turvaa ja vakautta. Euroopassa on riittävästi ruokaa, mutta vahvakin ruokaturva voi heiketä nopeasti. Globaali ruuan kysyntä kasvaa nopeasti, ja myös EU:n on tähän kasvuun vastattava. EU-päätöksillä tulee turvata jokaisen jäsenmaan kyky tuottaa vähintään tarvitsemansa ruoka nyt ja tulevaisuudessa. On tärkeää varmistaa uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiaomavaraisuus, kriittisten raaka-aineiden tuotanto sekä tuotantoketjujen toimivuus.

EU:n itäisen ulkorajan rahasto on perustettava. Myös EU:n eri alueiden tasa-arvoinen kehittäminen on keskeinen osa turvallisuutta. Asuttu ja elinvoimainen maaseutu sekä teollisia investointeja puoleensa vetävä Itä-Suomi on tärkeä NATO:n ja EU:n ulkorajan turvaajana. EU:n itärajan kehitystä ja samalla koko EU:n turvallisuutta takaamaan tarvitaan uusi EU:n itäisen ulkorajan elpymis- ja kehittämisrahasto.


aiheet: eu-vaalit