Takaisin Teesi 3. Vahvista eurooppalaista arvoyhteisöä 

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 3. Vahvista eurooppalaista arvoyhteisöä 

01.02.2024

Eurooppalainen arvoyhteisö kunnioittaa demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sopimuksia. EU:n on keskityttävä asioihin, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Hallittu EU:n laajentuminen on tavoiteltavaa, mutta jäsenyyden kriteereistä ei saa tinkiä. Ukrainan, Moldovan sekä Länsi-Balkanin maiden mahdollisella EU-jäsenyydellä olisi suuri vaikutus EU:n elintarvikemarkkinoihin, maatalouspolitiikkaan, päätöksentekojärjestelmään sekä rahoitukseen.

EU:n päätöksenteon yhteisten tavoitteiden on oltava merkittäviä ja toteuttamiskelpoisia. EU:n päätösten pitää perustua tieteeseen ja laadukkaisiin vaikutusanalyyseihin. Päätösvalmistelu tulee tehdä kuunnellen sidosryhmiä, joiden toimintaan päätökset vaikuttavat. Eri lainsäädännöistä yksin ja yhdessä maaseudulle ja sen elinkeinoille aiheutuvien vaikutusten arviointiin on panostettava nykyistä enemmän. Säädösten toimeenpanossa on estettävä velvoitteiden valuminen korvauksetta tuotantoketjun alkupäähän, kuten viljelijälle ja metsänomistajalle. Tärkeää on yhteensovittaa eri lainsäädäntöjen vaatimukset.


aiheet: eu-vaalit