Takaisin Teesi 2. Reiluuta ruokamarkkinat – pelastetaan ruokaturva

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Teesi 2. Reiluuta ruokamarkkinat – pelastetaan ruokaturva

08.02.2023

Maatalouspolitiikalla on pyrittävä markkinavetoiseen kasvuun hajautettu perheviljelmämalli säilyttäen. Ruokamarkkinoiden epätasaista neuvotteluvoimaa ylläpitävät rakenteet on purettava, jotta viljelijöiden ja muiden tuottajien hyödyntäminen päivittäistavarakaupan toimesta saadaan loppumaan.

Julkisen sektorin ruokahankinnoissa on velvoitettava noudattamaan kotimaan tuotannolle asetettuja laatuvaatimuksia. Julkisten hankintojen osalta ruoka ja energia on rinnastettava lainsäädännössä puolustus- ja turvallisuushankintoihin.

Kuluttajille on taattava oikeus tietoon ruuan alkuperästä ja tuotantotavoista kulutus- tai ostopaikasta riippumatta. Uuden hallituksen on luotava lainsäädäntö, jossa vahvemmalta osapuolelta edellytetään aina suurempaa avoimuutta datan suhteen, ja kassadata tulee avata nopeasti. Poikkeuksellinen tuotantokustannusten nousu on korvattava myös kesken hinnoittelujaksojen esimerkiksi indeksien avulla tai muulla vastaavalla tavalla.

Ruokaviennin arvo on kaksinkertaistettava hallituskaudella yli 4 miljardiin euroon vuodessa. Hallitus sopii yrityskohtaisista tavoitteista alan toimijoiden kanssa ja sitoutuu itse kehittämisohjelmaan. Parannetaan vientiyrityksille suunnattujen markkinaehtoisten konsulttipalveluiden saatavuutta kehittämällä Business Finlandin palveluja tai perustamalla uusi valtio-omisteinen palveluyhtiö.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun asemaa ja toimivaltaa on edelleen vahvistettava. Valtuutetun toimintaa on suunnattava vahvemmin alkutuottajan turvaksi mukaan lukien tuotantopanosten kaupan valvonta. Valtuutetun mahdollisuus määrätä seuraamusmaksuja kasvattaisi kynnystä ryhtyä lain vastaiseen toimintaan. Tullille ja ruokavirastolle on lisättävä resursseja, jotta ne voivat tehokkaammin valvoa tuodun ruuan turvallisuutta sekä jäljitettävyyttä ja estää ruokaväärennösten pääsy markkinoille.

On pyrittävä laajaan kansalliseen yhteisymmärrykseen kotimaisen ruoantuotannon harjoittamisesta, arvostuksesta ja koko ruokaketjun vientipotentiaalin hyödyntämisestä. Osana kansallisen ruokakulttuurin vahvistamista tunnistamme suomalaisen ruoantuotannon kestävyyden ja roolin monipuolisen ruuantuotannon edelläkävijänä.
 

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023