Takaisin Teesi 3. Kannusta metsänhoitoon – luot hyvinvointia

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Teesi 3. Kannusta metsänhoitoon – luot hyvinvointia

08.02.2023

Metsälainsäädäntö on pidettävä kansallisessa päätösvallassa ja metsänomistajan päätösmahdollisuuksia metsiensä monimuotoiseen hoitoon on puolustettava. Metsänomistajan on saatava oikeudenmukainen korvaus tuottamistaan ekosysteemipalveluista. Oikea-aikainen, kestävä metsänhoito lisää metsien kasvua ja hiilensidontaa, luo työtä, tuloja, verotuloja ja mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja suositusten mukainen metsänhoito parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Metsätalousyrittäjyyden edellytyksiä tulee parantaa ja metsänomistajien mahdollisuuksia panostaa metsien kasvuun ja hyvinvointiin tulee edistää sekä verotuksella että yhteiskunnan metsärauhalla. Metsärauha tarkoittaa laajaa yhteisymmärrystä metsien käytön edistämisestä ja metsänomistajien päätösvallan ja omaisuudensuojan turvaamista. Suomi tarvitsee kansallisen ymmärryksen metsien käytön tarpeellisuudesta. Metsänomistajat on rinnastettava muihin yrittäjiin muun muassa päivärahojen ja työmatkakuluvähennysten määrässä. Hankintahakkuun verohuojennuksen hakkumäärä on nostettava 500 kuutiometriin vuodessa.

Metsätilakauppoihin liittyvä metsävähennys on vihdoinkin korotettava oikealle tasolle vastaamaan puun osuutta tilojen hinnoissa. Tällä korotuksella jarrutetaan metsävarallisuutemme ajautumista ulkomaalaiseen omistukseen. Metsärahastojen toimintaa ohjaava lainsäädäntö on arvioitava ja uudistettava, jos löydetään verotukseen ja kestävyyteen liittyviä epäkohtia.
 

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023