Takaisin Teesi 4. Tee maaseudun yrittäjyydestä houkuttelevaa – omistajavaihdoksia ja osaamista tarvitaan lisää

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Teesi 4. Tee maaseudun yrittäjyydestä houkuttelevaa – omistajavaihdoksia ja osaamista tarvitaan lisää

08.02.2023

Maatilojen omistajavaihdoksia edistetään parhaiten alan kannattavuutta parantamalla. Omistajavaihdoksiin liittyvä osaaminen ja yritysten välitystoiminta tulee tehdä näkyväksi ja saavutettavaksi niin luopuvalle kuin aloittavalle yrittäjälle. Alalle tarvitaan kaikki osaajat, niin nuoret kuin esimerkiksi alanvaihtajat.  Maatilaympäristö luo mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja ajatusta maatilaympäristöstä alustana monialaiselle yrittäjyydelle tulee edistää. Monialaisuutta ei tule nähdä ratkaisuna maatilayrittäjyyden heikolle kannattavuudelle.

Omistamiseen ja sukupolvenvaihdoksiin perustuvan toiminnan rinnalle tarvitaan vähemmän pääomaintensiivisiä polkuja maa- ja metsätalousyrittäjyyteen. Vaihtoehtoisia yrittäjyysmalleja ja alalle tulemisen tapoja on kehitettävä ja näihin liittyvää osaamista ja kokemuksia on tehtävä näkyväksi. Luodaan omistajavaihdoksiin liittyvä virtuaalinen osaamiskeskus, johon kumuloidaan syntyvää ja olemassa olevaa tietoa. Samalla edistetään välitystoiminnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Hallittu ja aktiivinen omistajavaihdos luo parhaat edellytykset kestävälle yritystoiminnalle ja yrittäjäperheen hyvinvoinnille. Rakennetaan mentorointimalli, jossa kannuste muodostuu myös luopujille osallistua omistajavaihdosprosessiin. Määräaikainen luovutusvoittoveron poistaminen maatalousmaan ja tuotantorakennusten osalta kannusteeksi kuolinpesän jakamiselle, kun omistus myydään aktiiviviljelijälle.

Opinnoissa tulee tunnistaa omistajavaihdosprosessin onnistumisen merkitys. Onnistunut omistajavaihdos luo pohjan yrityksen ja siinä työskentelevien perheenjäsenten hyvinvoinnille ja koko alan jatkuvuudelle. Osaamisen lähtökohta on, että omistajavaihdosprosessi ei koske vain tulevia maa- ja metsätalousalan yrittäjiä, vaan aiheeseen liittyviä opintoja pitää käydä ja olla saatavilla laajasti alan opiskelijoille.

Maatalousopetuksen verkosto on karsiutunut ohueksi. Samaan aikaan maatilayrittäjiltä ja maatilojen työntekijöiltä vaaditaan yhä korkeampaa osaamista. Alkutuotantosektorin koulutuksen valtakunnallinen saatavuus nostaa alan houkuttelevuutta ja luo mahdollisuuksia sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. Panostusta tarvitaan niin toisen kuin kolmannen asteen koulutukseen. EU-politiikassa on vaikutettava nuorten ja tulevaisuuden tekijöiden puolesta luoden näkymää houkuttelevasta tulevaisuudesta alalla.

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023