Takaisin Teesi 1. Vahvista yhteiskunnan iskunkestävyyttä – koko maan resurssit käyttöön

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Teesi 1. Vahvista yhteiskunnan iskunkestävyyttä – koko maan resurssit käyttöön

08.02.2023

Hajautettu yhteiskuntarakenne on Suomen vahvuus talouden ja turvallisuuden kannalta. Etätyö tuli jäädäkseen, mikä luo mahdollisuuksia asua, tehdä työtä ja yrittää kaikkialla. Tällaisia mahdollisuuksia pitää edistää ja lisätä edellytyksiä elinkeinotoiminnan ja palvelujen syntymiselle eri alueilla. Maaseutuvaikutusten arviointi on suoritettava osana lainsäädännön valmisteluprosesseja.

Saavutettavuutta Suomessa on parannettava. Kun maailmanlaajuiset toimitusketjut horjuvat, kotimaan kuljetukset ja logistiikka ovat yhä kriittisempiä. Seuraavan hallituksen on toteutettava suurimmasta korjausvelasta kärsivälle alemmalle tieverkolle 100 miljoonan euron tasokorotus kunnossapitoon. Myös nopeat ja käyttökustannuksiltaan kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet on ulotettava kaikkien saataville
koko maahan ja digitaalisia palveluja on lisättävä. Kansalaisten IT-taitojen kehittäminen tulee sisällyttää koulutukseen eri asteilla.

Metsätaloudesta kertyvät verot on tuloutettava täysimääräisesti metsän sijaintikuntaan. Maatilojen talous on vakautettava, jotta maakuntien taloudelle ja huoltovarmuudelle tärkeä ruokajärjestelmä ei murru. Maatalouden kustannuksia nostavia päätöksiä ei tule missään nimessä tehdä. Maatilatalouden kehittämisen rahoitusjärjestelmää on vahvistettava ja monipuolistettava. Maaseutumatkailuun on panostettava samalla, kun matkailun edistämisen perusrahoitusta nostetaan.

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023