Takaisin TREASoURcE-hankkeen työpajassa työstettiin kiertotalouden haasteita 

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

TREASoURcE-hankkeen työpajassa työstettiin kiertotalouden haasteita 

03.11.2023

TREASoURcE-hankkeen 31.10.2023 järjestetyssä työpajassa oli teemana kiertotalouden haasteet maataloudessa. Työpajassa keskityttiin erityisesti kahteen aiheeseen; maatalousmuovien kierrättämiseen sekä biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen. Ennen varsinaista ryhmätyöskentelyä kuultiin aiheeseen liittyviä alustuksia päivän aiheisiin liittyen. 

MTK:n hanketyöntekijä Nora Berglund puhui TREASoURcE-hankkeen työpajassa.
MTK:n hanketyöntekijä Nora Berglund puhui TREASoURcE-hankkeen työpajassa.

Ryhmissä jakauduttiin erikseen miettimään muoveihin sekä biosivuvirtojen hyödyntämiseen liittyviä haasteita, pullonkauloja sekä mahdollisuuksia ratkaista näitä. Työtä tehtiin TREASoURcE-hankkeessa valmistettujen arvoketjukaavioiden pohjalta. 

Biopuolen nostot 

Biosivuvirtojen keräilyn koostaminen tiloilta alueittain nostettiin mahdollisuudeksi edistää sivuvirtojen hyödyntämistä. Viljelijöillä todettiin olevan osaamista ja myös halua edistää sivuvirtojen kierrätystä esimerkiksi biokaasulaitoksen myötä, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa. Biojakeiden osalta tärkeäksi koettiin yksi koordinoiva taho, joka koordinoisi alueellista toimintaa. Osuuskuntaa tai osakeyhtiötä pidettiin vaihtoehtona toimintaan. Kuten aiemmissakin selvityksissä aiheen piiristä on nostettu esiin, tärkeää on yksi toimija ja projektin innokas veturi. Kunta miellettiin tahoksi, joka voisi olla edesauttamassa toimintaa ja ideoinnissa ehdotettiin myös valtion tukea siihen, että systeemi lähtisi käyntiin. Biokaasulaitosten porttimaksuista olisi päästävä eroon. 

Maatalousmuovit 

Muoviaihe on puhututtanut pitkään ja aihe herättää mielipiteitä. Maatalousmuovien osalta viestintä koettiin työpajassa kriittiseksi ja tärkeiksi tahoiksi viestintää edistämään mainittiin ProAgria, Suomen maatalousmuovien kierrätys Oy ja MTK. Suomen maatalousmuovien kierrätys Oy on kehittämässä puhelinapplikaatiota, joka helpottaisi muovien keräilyä ja mahdollistaisi noudon tilaamisen sujuvasti puhelimitse. Applikaation on määrä olla toiminnassa syksyllä 2024. 

Lisää maatalousmuoveista löytyy MTK:n sivuilta täältä.

TREASoURcE-hanke jatkaa töitä alkutuotannon kiertotalouden vauhdittamiseksi työpajassa käsiteltyjen aiheiden pohjalta. Tällä hetkellä meneillään on projektin selvitys sekä biosivuvirtoja että muoveja säätelevistä ohjauskeinoista. Voit olla hanketiimiin yhteydessä, mikäli aiheet kiinnostavat ja/tai toivot viestiä eteenpäin EU:n suuntaan. Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE ja BRANCHES -hankkeet

+358 50 577 3827

Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE -hanke

+358 50 4720 656

aiheet: maatalousmuovit, treasource