Takaisin Tulevaisuuden yhteydet - liikenne, infrastruktuuri ja digitalisaatio 

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Tulevaisuuden yhteydet - liikenne, infrastruktuuri ja digitalisaatio 

30.09.2023

Suomen menestys kasvaa maaseudulla ja maaseudun yrityksissä. Maaseudun uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. MTK ajaa maa- ja metsätalouden harjoittajien etua edistäen maaseudun yritysten kasvua. Sujuvat tie- ja tietoliikenneyhteydet ovat elintärkeitä maaseudun asukkaille ja erityisesti yrittäjille mahdollistaen palveluiden kehittymisen alueilla. 

Yksityisteillä ja alemmalla tieverkolla on ratkaisevan tärkeä merkitys mm. maa- ja metsätaloudelle, elintarviketuotannolle, energiateollisuudelle, matkailulle sekä maaseudun asukkaille ja yrittäjille. Maaseudun tiestön tulee olla sellaisessa kunnossa ympäri vuoden, että ne tukevat asumisen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia maanlaajuisesti.  

Yksityisteillä on yksityisille omistajilleen tuoman merkityksen lisäksi tärkeä merkitys myös koko yhteiskunnalle. Yksityistiet ovat osa suomalaisen metsä-, energia- ja elintarviketeollisuuden kuljetusketjuja. Tämän lisäksi yksityistieverkko mahdollistaa myös turvallisuustoimialan toiminnan, virkistäytymisen ja matkailun, sekä julkisten palveluiden toiminnan koko Suomessa. 

Yksityisteillä ja alemmalla tieverkolla on valtava merkitys Suomen metsäsektorille, jonka viennin arvo on 12 miljardia euroa vuodessa. Päivittäin 4 000 puurekkaa kulkee yksityisteitä pitkin. Yli 90 prosenttia metsäteollisuuden jalostettavasta puusta (67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa) kulkee juuri näiden yksityisteiden kautta. Samoin suurin osa 9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa kattavista hake- ja energiapuukuljetuksista liikkuu näiden teiden kautta. 

Yksityisteiden varrella arvioidaan olevan noin 30 000 yritystä, 40 000 maatilaa, 250 000 omakotitaloa ja 190 000 kesämökkiä. Tämän verkon varrella siis asuu ja toimii suuri joukko suomalaisia. 


Seppo Miettunen

kenttäpäällikkö, logistiikka- ja metsäasiantuntija

Pohjois-Suomi, puukauppa, puutavaranmittaus, yhteismetsät, tieasiat ja riistapolitiikka

+358 40 822 5321

Markus Lassheikki

johtaja, strategia ja huoltovarmuus

+358 20 413 2481

+358 40 779 9680

aiheet: infra, liikenne