Takaisin Tuottajaorganisaatiot kannattavuuden edistäjinä

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Tuottajaorganisaatiot kannattavuuden edistäjinä

05.05.2023

Haastava viljamarkkinatilanne ja sen tuomat kannattavuusongelmat ovat kestoaihe kotimaisessa kasvinviljelykeskustelussa. Viljamarkkinat ovat maailmanlaajuiset eikä Suomessakaan eletä suljetuilla markkinoilla. Viljojen kehnoon hintakehitykseen piikkejä tuovat lähinnä erilaiset kriisit, mutta niiden vaikutus nollautuu nopeasti joko hintatason ja tuotannon sopeutuessa tai tuotantokustannusten kohotessa.

Tuottajaorganisaatioilla vilja-alan kannattavuuteen parannusta hakeva TUOTTO-hanke on aloittanut marraskuun alussa. Tuottajia, erityisesti kasvinviljelijöitä, kannustetaan kehittämään yhteistyötään markkinavoimien hallitsemiseksi. MTK-vetoisessa Tuotto-hankkeessa tarjotaan markkinaosaamista sekä kannustetaan viljelijöitä yhteistyöhön ja järjestäytymään mm. tuottajaorganisaatioiden avulla.

Hanke kartoittaa yhteistyöhalukkaat viljelijät ja auttaa tuottajia perustamaan tuottajaorganisaatioita. Lisäksi se kehittää maataloustuottajien yhteistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisesti. Hankkeesta viestitään mm. MTK:n viestinnässä, omilla Facebook -sivulla, liittojen viestinnässä ja muissa medioissa, jotta mahdollisimman suuri joukko tuottajia saa tietoa ja työkaluja tehdessään omaa tilaansa koskevia ratkaisuja. Hanke kokoaa yhteen eri puolilla maata toimivia sidosryhmiä, joiden kanssa kehitetään vilja-alaa. Hankkeen tähtäin on:  

  • Löytää yhteistyöhön halukkaita viljelijöitä​ ja edistää verkostoitumista valtakunnallisesti 
  • Auttaa perustamaan vilja-alan tuottajaorganisaatioita​​
  • Kirjoittaa mallisäännöt ja opas tuottajaorganisaatioille​​
  • Viestiä monipuolisesti ja tuottaa tietoa sekä työkaluja tuottajille​
  • Lisätä tuottajien tietoa markkinoista ja riskienhallinnasta​.

Hanke on ollut hyvin esillä erilaisilla foorumeilla. Useita sidosryhmätapaamisia on jo järjestetty ja hanke on ollut luotsaamassa halukkaita tuottajaporukaita kohti tuottajaorganisaatiota. Tuotto-hanke on samoin pyrkinyt lisäämään tuottajien tietoa markkinoista ja riskienhallinnasta järjestämällä keväällä markkinawebinaareja eri liittojen alueella.

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Lisätietoja hankkeesta antavat: hankepäällikkö Taru Antikainen (050 570 9035 / taru.antikainen@mtk.fi), vilja-asiantuntija Jukka Peltola (050 356 3140 / jukka.peltola@mtk.fi) sekä viljelijäasiantuntija Timo Jaakkola (040 073 3145 / timo.jaakkola@mtk.fi).

 aiheet: markkinavaikuttaminen, tuotto-hanke, tuottajaorganisaatiot