Takaisin Tuottajaorganisaatiot kokoontuivat Tampereelle

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Tuottajaorganisaatiot kokoontuivat Tampereelle

14.02.2024

Tampereella 13.2. järjestetyssä tapaamisessa tuottajaorganisaatiot kokoontuivat saamaan päivityksiä Tuotto-hankkeen edistymisestä ja viime vuoden kokemuksista. Lisäksi käsiteltiin data-asetuksen tuomia muutoksia ja niiden mahdollisia hyötyjä sekä tuottajaorganisaatioiden rahoitusmahdollisuuksia.

Paneelikeskustelussa viisi tuottajaorganisaation edustajaa nousi lavalle keskustelemaan muun muassa organisaation perustamiseen johtaneista syistä ja siitä, miten toiminta on lähtenyt käyntiin. Keskustelussa käsiteltiin myös toiminnan alkuvaiheen suurimpia haasteita, niiden ratkaisuja ja tapoja, joilla tuottajaorganisaatio parantaa jäsentensä asemaa markkinoilla. Keskustelun juonsi Timo Jaakkola.

Keskustelemassa olivat Tomas Lindfors, Närpes Grönsaker, Juha Lehto, Kieku Oy, Anniina Holopainen, Suomen Lammasosuuskunta, Esa Lindroos, Suomen Vilja-Aitta Oy ja Janne Pietilä, Kinnusen Mylly.

Pohjatyö pitää tehdä huolella

Paneelin jälkeen käytiin keskustelu, jossa oman organisaation muodostamisesta kiinnostuneet, sidosryhmät ja muut toimijat saivat esittää kysymyksiä panelisteille. Kaikki paneelin osallistujat korostivat pohjatyön tärkeyttä. Kun tuottajaorganisaation säännöt on laadittu huolellisesti, niihin harvoin tarvitsee palata. Tällöin tuottajat voivat luottaa siihen, että toiminta on tasavertaista, luotettavaa ja läpinäkyvää. Tuottajaorganisaatioon kuuluvien on sitouduttava toimintaan ja ymmärrettävä, että suurimmat edut saavutetaan vasta vuosien yhteistyön tuloksena.

Datan merkitys ja tuottajaorganisaatioiden roolit

Toisessa osuudessa kuultiin kolme lyhyttä alustusta maatalouteen liittyvistä data-asioiden muutoksista ja tuottajaorganisaatioiden roolista tässä muutoksessa. ViljaTavastian toimitusjohtaja Eero Kovero veti keskustelua.

  • Maatalouden datatalouden oleelliset näkökohdat, esittäjänä erikoistutkija Liisa Pesonen, Luonnonvarakeskus. Liisan esitys täällä. 
  • Yhteisöllisen datanhallinnan ja arvolupausten huomioiminen tuottajaorganisaatiossa, esittäjänä tutkija Pasi Suomi, Luonnonvarakeskus
  • Tuottajien rooli dataekosysteemin ohjaamossa, esittäjänä Jaana Sinipuro, Dataspace Europe Oy.
     

Mitä data on?

Euroopan uuden datastrategian tavoitteena on viedä EU datavetoisen yhteiskunnan eturiviin. Datan sisämarkkinat mahdollistavat datan vapaan liikkumisen EU:ssa ja eri alojen välillä, mikä hyödyttää yrityksiä, tutkijoita ja julkishallintoa. Muuttuva digilainsäädäntö antaa viljelijöille uusia oikeuksia ja samalla lisää vastuita datansa suhteen.

Tärkeintä tällä hetkellä on, että maataloustuottaja tietää, mikä data on maatilayrityksen "omaa dataa", eli dataa, johon hänellä on hallintaoikeus. Esimerkiksi IoT-laitteiden raakadata kuuluu maatilayrittäjälle. Tulevaisuudessa on tärkeää, että palveluja käyttöön otettaessa sovitaan tarkasti datan hallinta- ja käyttöoikeuksista. Lisäksi kaikkien tulisi selvittää, mitä dataa koneet ja laitteet ylipäätään tuottavat ja missä muodossa se kerätään.

 


 

Tuottajaorganisaatioiden rahoitusmahdollisuudet

Päivän viimeisessä osuudessa käsiteltiin tuottajaorganisaatioiden rahoitusmahdollisuuksia.

Anne Värilä, Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava kehittämisasiantuntija, kertoi Maaseuturahaston tuista tuottajaorganisaatioille. Keskusteltiin muun muassa valmistelurahan liittyvistä kysymyksistä ja tuesta yhteistyöhankkeisiin tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi sekä maatalouden investointitukien toteuttamisesta. Värilän esitys täällä.

Ruokaviraston johtava asiantuntija Juhani Heikkilä kertoi toimintaohjelman toteuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla. Heikkilän esitys täällä. 

Yhteenvetona osion keskusteluista muistutettiin, että tuottajaorganisaatioiden perustamiseen on saatavilla pieni valmisteluraha ja suurempi tuki niiden kehittämiseen viiden ensimmäisen vuoden aikana. On myös hyvä muistaa, että tuottajaorganisaatiot ovat oikeutettuja hakemaan maatalouden investointitukia. Erityisesti hedelmä-, marja- ja vihannesalalla on tiukemmat säännöt ja mahdollisuus saada vuosittaista toiminta-avustusta, jonka avulla voidaan toteuttaa 3-7-vuotisia toimintaohjelmia. Kokonaisuudessaan päivä oli onnistunut, se herätti runsaasti keskustelua ja toiveita uusista vastaavista tilaisuuksista tulevina vuosina.

Päivän anti

Tapaaminen tuottajaorganisaatioiden kesken osoittautui onnistuneeksi, kun merkittävä joukko alan asiantuntijoita kokoontui yhteen jakamaan näkemyksiään. Tapahtuman aikana käydyt vilkkaat keskustelut ja innostava ilmapiiri antoivat vahvan pohjan yhteistyön syventämiselle ja uusien mahdollisuuksien löytämiselle.  
 Taru Antikainen

hankepäällikkö

Tuotto-hanke

+358 20 413 2042

+358 50 570 9035

aiheet: tuottajaorganisaatio, tuotto-hanke