Takaisin Turvetyöryhmän toimenpide-esitykset toteutettava ripeästi

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Turvetyöryhmän toimenpide-esitykset toteutettava ripeästi

31.03.2021

Turvetoimiala on joutunut hallitsemattomaan supistumiskierteeseen pääasiassa EU:n päästöoikeuden hinnannousun seurauksena. Suomalaisen maa-, metsä- ja puutarhatalouden sekä kasvihuoneviljelyn menestymisen kannalta turpeen kilpailukykyinen saatavuus on välttämätön tuotannon jatkamisen edellytys.

31.3.2021 ministeri Lintilälle luovutettuun laaja-alaisen turvetyöryhmän loppuraporttiin on kirjattu toimenpiteitä, joilla turvetoimialan surkastumiskierrettä voidaan osittain ottaa haltuun ja laskua lieventää. Kirjatuilla toimenpiteillä surkastumiskierrettä ei saada kuitenkaan pysäytettyä.

Energiaturpeen nostamisen vähentyminen heijastuu väistämättä kasvu- ja kuiviketurpeiden saatavuuteen. Kustannukset nousevat maa- ja puutarhataloudessa sekä kasvihuoneviljelyssä, kun turpeen saatavuus heikkenee. Keski-pitkälläkään aikavälillä turpeelle ei ole näissä käyttötarkoituksissa korvaajaa.

Laaja-alainen turvetyöryhmä esittää 26 hallinnonaloittain vastuutettua toimenpidettä, jotka toteuttamalla turvetoimialalle voidaan rakentaa siltaa oikeudenmukaisen siirtymän toteutumiseksi. Alan yritysten ahdinko on todellinen.  

MTK edellyttää, että poliittiset päätökset toimenpiteiden toteuttamiseksi pystytään tekemään hallituksessa ripeästi ja että toimien toteuttamisessa oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitusmahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi.


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: turve