Takaisin Nyt on erityisen tärkeää investoida hyvinvointiin

Uutinen

Nyt on erityisen tärkeää investoida hyvinvointiin

03.02.2023

Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on paljon apua tarjolla. Tutustu tämän artikkelin vinkkeihin.

Heikko taloudellinen kannattavuus yksi keskeinen hyvinvoinnin riskitekijä

Olemme MTK.ssa tunnistaneet jo pitkään ruuantuottajien toimintaympäristön tuomat erityishaasteet työhyvinvoinnille ja näihin haasteisiin vastaamaan luotiin vuosia sitten MTK:n aloitteesta Välitä Viljelijästä -hanke, jota MELA korkealla ammattitaidolla toteuttaa ja toimeenpanee.

Myös tämän päivän yksi isoimmista  työhyvinvointiin liittyvistä haasteista on taloudellisen kannattavuuden pitkään jatkunut heikkeneminen. Aivan uudelle tasolle tämän kuormittavuuden toi viime keväänä puhjennut energiakriisi joka johti myös lannoitteiden hintojen rajuun nousuun sekä saatavuus ongelmiin.

Sosiaalista kestävyyttä syö epäoikeudenmukaisuuden tunne, joka tulee siitä, ettei ruuantuottaja saa oikeudenmukaista osuutta ruokaketjussa tekemästään työstä ja tuottamastaan ruuasta. Sosiaalista kestävyyttä syö myös turha syyllistäminen ruuantuotannon ilmastovaikutuksista. Ruoka on välttämättömyyshyödyke ja maatiloilla tehdään jatkuvaa työtä sen eteen, että hiilijalanjälki on kohtuullinen.

 

Välitä viljelijästä työhyvinvointityötekijä on sinua ja läheisiäsi varten

Yksi tärkeä hyvinvoinnin perusasia on, ettei kuormittavassa tilanteessa kannata jäädä yksin miettimään asioita. Matalalla kynnyksellä asioiden puheeksi ottaminen on erittäin tärkeää. Jos lähellä ei ole ihmistä jonka kanssa jakaa tai lähipiiriä kuormittaa samat asiat, soitto tai viesti Välitä viljelijästä hankkeen tilakohtaista työtä tekevällä hyvinvointityöntekijälle kannattaa tehdä heti. MTK yhdessä sidosryhmien kanssa varmisti viime syksyn budjettiriihessä että päättäjillä oli riittävä tieto ja valmius päättää jatkorahoituksesta Välitä viljelijästä hankkeeseen ja tuon päätöksen hallitus budjettiriihessä teki. VV-hankkeelle on jatkorahoitusta nyt niin, että toiminta voi jatkua nykyisellään seuraavan hallituksen päätöksentekovalmiuteen saakka.

 

Toimintaympäristöön vakautta

Juuri alkanut maatalouspolitiikan ohjelmakausi tuo kaivattua vakautta maatalousyrittäjien toimintaympäristöön. Samaa kaivataan myös kotieläintiloille tärkeältä lomituspalvelulta. Viime vuoden lopulla saimme EU- komission hyväksynnän notifikaation muodossa nykyisen lomituspalvelujärjestelmän jatkamiseksi vuoteen 2027 saakka. Lomitus on työhyvinvointipalveluna hyvin tärkeä sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekeville ruuantuottajien jaksamiselle, kun eläimet tarvitsee hoitaa jokaisena viikonpäivänä ja työpäivä voi venyä aamuvarhaisesta iltamyöhään.
 

Palautumisen tärkeys

Pitkään jatkunut ylikuormitustila voi muuttua huomaamatta väsymyksestä uupumukseksi ja lopulta johtaa masennukseen ja loppuun palamiseen. MTK:n jäsenillassa viime marraskuussa keskusteltiin kokemusasiantuntijan ja työhyvinvointiosaajan kesken väsymyksestä, sen muuttumisesta uupumiseksi, ja masennuksesta - tallenteen löydät MTK:n Oiva -verkko-opistosta.

Irrottautuminen työstä harrastusten ja sosiaalisten verkostojen rientoihin on yksi hyvä tapa palautua työstä. Yksi verkostoitumisen paikka on osallistua Melan järjestämille Hyvinvointipäiville. (mela.fi)

Vuosittaiseen hyvinvointisuunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös loma. MTK on hakenut MTLH:sta jo vuosia tuettuja lomia maatalousyrittäjille. Muista hakea lomia ajoissa; esimerkiksi ensi kesän perhelomat tulee hakea maaliskuun alkuun mennessä, jotta vaadittu 3 kuukauden hakuaika täyttyy. Ensi syksylle on tarjolla työikäisten lomia, joihin voi jo jättää hakemuksia. Taloudellinen tilanne ei siten ole este irrottautua maatilalta ja lähteä lomalle. (mtlh.fi)

 

Puhuminen avaa solmuja

Jos haluat puhua anonyymisti ihmisen kanssa, jolla on aikaa ja halua sinua kuunnella, löydät kuuntelijan tukihenkilo.fi. Maaseudun terveys ja lomahuolto kouluttaa myös JELPPI-ryhmiä, jos haluatte esimerkiksi oman tuottajayhdistyksen puitteissa vahvistaa paikallisesti maatilojen kriisinkestävyyttä. Koulutettu JELPPI- ryhmä tuo muutaman päivän konkreettisen avun tilanteeseen, jossa arki on syystä tai toisesta mullistunut.
 

Mielenterveystaidot osaksi kansalaistaitoja

Hyvinvointiosaamista voi kartuttaa monella tavalla. Monelle meistä on tuttua käydä johtamiskoulutuksessa tai vuorovaikutustaitoja lisäävässä koulutuksessa. Tämän päivän kansalaistaito on osata myös perusteet omasta mielenterveydestä. Mela järjestää Mielenterveyden ABC -kursseja.
 

TYÖHYVINVOINNIN TYÖKALUPAKKI

  • KUN hyvinvointiin laitettavat panostukset nähdään investointina ja otetaan osaksi vuosittaista toiminnan suunnittelua
  • KUN hyvinvointiosaamisen kartuttaminen otetaan osaksi osaamisen kehittämistä
  • KUN tunnistetaan taloudelliset haasteet yhdeksi tärkeäksi hyvinvoinnin riskitekijäksi
  • KUN tunnistetaan verkostojen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnin edistäjänä
  • KUN tunnistaa oman ja toisen kuormittuneisuuden ja osaa hakea tarvittaessa apua ja ohjata myös toista avun piiriin
  • KUN tiedostaan kriisitilanteiden vaatima erityisen tuen ja avun tarve
  • KUN hyväksytään se tosiasia että meistä jokainen tarvitsee apua jossakin kohtaa elämää  selvitäkseen haasteista

SILLOIN alkaa hyvinvoinnin edistämisen perusteet työkalupakissa olla koossa. Unohtamatta palautumisen merkitystä hyvinvoinnille.Maire Lumiaho

asiantuntija, sosiaaliturva ja hyvinvointi

sosiaalipolitiikka, lomituspalvelut, tapaturmavakuutus, luopumistukiasiat, hyvinvointivaliokunnan sihteeri

+358 20 413 2359

aiheet: työhyvinvointi, työssä jaksaminen