Takaisin Uusi opas linnuston huomioimiseen metsänhakkuissa

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Uusi opas linnuston huomioimiseen metsänhakkuissa

30.08.2020

Metsänkäsittely ja linnusto -opas on päivitetty metsäalan yhteistyönä. MTK osallistui päivitystyöhön. Oppaaseen on koottu lintujen huomioimista koskevat säädökset, sekä maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat suositukset ja hyvät luonnonhoidon keinot.

Talousmetsien luonnonhoidolla tarkoitetaan toimia, joilla turvataan ja parannetaan metsäluonnon monimuotoisuutta hakkuiden yhteydessä. Metsänkäsittely ja linnusto -oppaaseen on koottu linnustoa parhaiten auttavia toimia.

Valtaosa lintujen huomioinnista perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Toimilla on kuitenkin vaikutusta. Oppaassa suositellaan hakkuiden välttämistä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä lintujen pesimäaikaan. Pesimäaikaiset hakkuut kannattaa toteuttaa karummilla kasvupaikoilla.

Lahopuu eri muodoissaan tarjoaa linnuille ravintoa ja pesintämahdollisuuksia. Lahojen koivupökkelöiden ja muiden kuolleiden pystypuiden ympärille kannattaakin jättää hakkuun säästöpuuryhmä. Kuitukokoisesta lehtipuusta tehdyt tekopökkelöt ovat hyvä ratkaisu, jos lahopuuta on vain vähän. Muuten lehtipuita kannattaa suosia hakkuissa.

Luonnonhoidon toimia on mahdollista tehdä kaikissa metsänhoidon vaiheissa. Taimikonhoidossa jätettävät riistatiheiköt tarjoavat suojaa ja ruokaa. Maanmuokkauksessa käytetään keveintä hyvän uudistamistuloksen mahdollistavaa menetelmää, ja kierretään tietysti työn aikana havaitut pesät.

Suurten petolintujen pesät ja pesäpuut on suojeltu suoraan luonnonsuojelulailla. Näitä lajeja ovat maa- ja merikotka sekä sääksi. Tunnetut pesäpuut on usein merkitty suojelua osoittavilla kylteillä. Puut, ja mieluusti puustoinen suojavyöhyke jätetään hakkuiden ulkopuolelle.

Tarpeen mukaan päivitettävän oppaan löydät täältä.


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+358 40 573 1131

aiheet: linnut