Takaisin Uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluun

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluun

09.04.2020

Jäälinjärven valuma-alueella Kiimingissä on käynnistymässä hanke, jossa pilotoidaan uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluun.

Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat kehittäneet Suosimulaattoriksi kutsutun ohjelmiston metsätalouden vesiensuojelun edistämiseen. Suosimulaattorilla voidaan laskea metsikkökuvioittain, missä kunnostusojitus on taloudellisesti kannattavaa ja missä ei. Lisäksi ohjelmiston avulla voidaan selvittää, mikä ojien syvyys riittää pitämään pohjaveden pinnan sopivalla tasolla puuston kasvun kannalta.

Jäälinjärven valuma-alue on kallioperältään mustaliusketta, minkä seurauksena myös alueen turvemaat sisältävät paljon rautaa. Nykyisen tiedon valossa suuret pohjaveden pinnan vaihtelut myötävaikuttavat raudan liukenemiseen turpeesta, saostumiseen ja kulkeutumiseen veden mukana metsäojista Jäälinjärveen. Uusia työkaluja hyödyntämällä on tavoitteena kohdistaa kunnostusojitus vain niille metsikkökuvioille, jossa se on puuston kasvun kannalta välttämätöntä sekä sopivalla ojitussyvyydellä vähentää pohjaveden pinnanvaihteluita ja siten rautasakan kulkeutumista vesistöön.

Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen, MTK:n ja Metsänhoitoyhdistyksen yhteistyönä. Metsikkökuviokohtaiset tulokset luovutetaan metsänomistajille maksutta ja ovat kaikkien metsäalan toimijoiden hyödynnettävissä kunnostusojitusten suunnittelussa metsänomistajan suostumuksella. Selvitys antaa metsänomistajalle suosituksen, mitä omissa turvemaiden metsissä kannattaa tehdä, mutta se ei velvoita metsänomistajia. Hankkeen tuloksista järjestetään syksyllä Korteojan ja Saarisenojan valuma-alueen maanomistajille tiedotustilaisuus.

Hankkeen rahoittajina toimivat Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys, MTK ry, Suomen Metsäsäätiö sekä Pohjois-Suomen Metsänhoitoyhdistykset ry.

 


Markku Ekdahl

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Pohjois-Suomi, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka, uusiutuva energia

+358 40 357 6377