Takaisin Valiokuntaremontti…tervetuloa

Blogi – Jäsenyys

Valiokuntaremontti…tervetuloa

13.10.2015

Tuoreeltaan annan tunnustusta, kun MTK lopultakin rohkaistuu valiokuntaremonttiin. Se tiivistää ja myös muuttaa toimintamallia. Tarkoitan, että valiokunnista tulee käytännön asiantuntijatason foorumeita. Ne eivät siis olisi enää demokratian jatke, palkintopaikka tai MTK:ta valvova toimielin.

Olen iloinen siitä, että ne havainnot, joita aikanaan itsekin tein ns. valiokuntakierroksen myötä, ovat nyt mukana uudistuksessa. Vihdoinkin. 

Joitakin kommentteja varmaankin saan tehdä. Valiokuntien valintamekanismissa pitää asettaa kaiken edelle laatu ja asiantuntemus. Saattaisi olla viisasta, että demokratia ulottuu henkilövalintoihin, mutta liittokohtainen mandaattijako olisi mennyttä maailmaa. Sen sijaan naisten mukaanotto on tärkeätä; ei kiintiöimällä vaan ihan aidosti. Valiokunnan koko voi olla toiminnallisesti korkeintaan 8 henkilöä. Valiokunnan sihteeristö pitää olla ykkösketjua ja valmistelun taso samaa luokkaa. Valiokuntien asiasisällöissä pitää huomioida myös EU asiat.

Valiokuntien työ pitää kytkeä liittotasolle (myös yhdistyksiin?). Parhaiten se onnistuu niin, että lopulliset henkilövalinnat tekee  MTK:n johtokunta. 

Valiokuntien puheenjohtajien ja sihteeristön yhteistyö tulee rakentaa toimivaksi. Tälle työlle pitää asettaa oma vetäjä, luottamushenkilö ja toimihenkilö. Jotta asiaan voi oikeasti paneutua. Tällä tavalla voidaan toiminta kytkeä kokonaisuuksiin ja samalla voidaan lisätä toiminnallista nopeutta. Pitää myös muistaa, että valiokunnat ovat MTK:n johtokunnan ”työrukkasia”.

Pari muutosehdotusta. Koulutus kuuluu jäsenpalvelujen piiriin. Jos niin ei päätetä, koulutus ei löydä omaa paikkaansa vaan toimii helposti vain keskusorganisaation välineenä. Koulutus on aina ollut keskusliiton ja kentän välinen silta. Ollaanko tästä periaatteesta luopumassa? Uskallan neuvoa: lisätkää vuorovaikutusta aidosti ihmisten välillä ja jättäkää nettiviritteet hieman vähemmälle.

Maankäyttö- ja ympäristöasioita hoidetaan nyt kolmella tasolla = valiokunta, metsälinja ja Arviointikeskus. Nyt olisi oikea aika keskittää ja tehostaa. Tämä voidaan toteuttaa hyvinkin johtokunnan antaman toimintaohjeen kautta. 
Ja kysymys: missä on tiedotus/viestintä? MAINIO on nyt mainio; nimensä mukainen valmis väline?

Olen iloinen, että vanha ”järjestövaliokunta” palaa, jäsenpalvelun nimikkeellä. Se lienee myös oire, että MTK lopultakin uskaltaa tuotteistaa palvelujaan. Kohdentaa, priorisoida ja laaduntaa jo nyt korkeata asiantuntemusta suoraan jäsenyhteisöille ja jäsenille. Tämä tie on varmasti myös jäsenten tahto. Uskoisin, että tätä kautta löytyisi työnjakoa maatalouden neuvonnan ja edunvalvonnan, ehkäpä myös tutkimuksen ja koulutuksen väillä.

Lopuksi vielä. Tämän valiokuntauudistuksen toteutuksen myötä olisi varsin lyhyt askel tehdä myös kokonaisuudistus MTK-organisaatiossa. Madaltaa tasoja keskusliiton, liittojen ja yhdistysten välillä. Sitä sanotaan tehokkuuden nostoksi. Jatkakaa.

Markku Vuorensola
mvuorens(at)welho.com

VETERAANIVÄRINÄÄ

Markku Vuorensola, eläkkeellä, MTK


agrologi
MTK-liiton toiminnanjohtaja 1980-91
kansanedustaja 1991-1999
MTK:n vastaava järjestökouluttaja 1999-2012