Takaisin Maailman tuottajat kokoontuivat Etelä-Afrikassa - kauppapolitiikka, viljelijän rooli yhteiskunnassa ja markkinoilla sekä nuoret puhuttivat

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Maailman tuottajat kokoontuivat Etelä-Afrikassa - kauppapolitiikka, viljelijän rooli yhteiskunnassa ja markkinoilla sekä nuoret puhuttivat

29.05.2023

Maailman tuottajajärjestön (WFO) 13. yleiskokous järjestettiin tällä viikolla Etelä-Afrikassa, maan tuottajaliiton organisoimana. WFO:n kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi WFO:n strategian päivitystä, solidaarisuusrahaston käynnistymistä, tieteellisen neuvoston työtä, WFO:n kauppapolitiikan päivittämistä sekä kannanottoa viljelijöiden vastauksesta ilmastohaasteeseen, ruokaturvaan ja markkinoiden epävarmuuteen. Lisäksi käsittelyssä oli kannanotto hiilimarkkinoihin. Paikan päälle kokoontui 320 ihmistä 70 maasta. Varsinaisia paikalla olleita/äänestysoikeuden omaavia kokousedustajia oli 38 järjestöstä. Suomesta paikalla olivat WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen, Johan Åberg ja Juha Ruippo. 

MTK:n edustajat WFO:n yleiskokouksessa: Johan Åberg, Kati Partanen ja Juha Ruippo.
MTK:n edustajat WFO:n yleiskokouksessa: Johan Åberg, Kati Partanen ja Juha Ruippo.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksen tärkeä osa oli erilaisten politiikkapaperien hyväksyminen. Nämä ovat tärkeitä, jotta  kaikkien WFO:a edustavien henkilöiden puheet ja tekemiset voivat pohjata järjestön hyväksymiin linjauksiin.
 

 

Kauppapolitiikka korostaa paikallista vahvaa maatalouselinkeinoa 

 

Laajan valmistelutyöryhmän kauppapolitiikkaa koskevien linjausten pohjamuistioon viime vaiheissa tulleet periaatteelliset vaatimukset myös maatalouskaupan vapauttamiseksi herättivät epäluuloja. Taustalla oli Australian tulo aktiivisesti mukaan keskusteluun. Muutosehdotusten jälkeen yleiskokous hyväksyi muotoilun, jossa kiistakysymyksinä olleet kohdat ja niistä päästyt lopputulokset kuvaavat hyvin keskustelua. Monien yllätykseksi Australian tuottajajärjestön puheenjohtaja Fiona Simson oli hyvin rakentava kommenteissaan korostaen paikallisen vahvan ruokaketjun keskeistä roolia elintarvikekaupan häiriötilanteissa.  

 

Keskeiset havainnot: 

  • Kauppa yhdessä tehokkaan kansallisen politiikan tukeman maatalouden kanssa luo mahdollisuuksia paikalliseen, kansalliseen ja globaaliin ruokaturvaan ja omavaraisuuteen globaalisti rehdillä ja kestävällä tavalla tukien taloudellista kehitystä ja kestävää kehitystä. 

  • Maatalouden erityisyys pitää tunnustaa kauppasopimuksissa sen keskeisen ruokaturvaroolin ja maaseudun hyvinvoinnin takia.    

  • Globaalien ruokajärjestelmien markkinahäiriöiden resilienssin lisääminen turvaa globaalisti viljelijöiden hyvinvointia. 

 

Viljelijän asema ruokaketjussa, ilmastomuutoksen hallinnassa ja ruokaturvassa 


Valmisteluprosessi oli hyvin pitkä lähtien liikkeelle ”laboratorioliha” tuotannon vastustamisesta ja edeten kotieläintuotannon rooliin ruokaturvassa sekä ruokaketjun keskittymisen vaikutuksista viljelijöiden asemaan markkinoilla.  


Keskeistä lopullisessa muodossa on, että 

  • WFO vastustaa markkinoiden keskittymistä tukevaa standardisointikehitystä, joka heikentää viljelijöiden markkina-asemaa 

  • WFO:n mielestä on tärkeää ymmärtää kokonaisuus ottaen huomioon kotieläintalouden merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen). Maataloustuotteiden korvaaminen keinotekoisilla korvikkeilla uhkaisi globaalia ruokaturvaa ja kieltäisi samalla ruuantuotannon kulttuurisen, taloudellisen ja ekologisen tärkeyden ja että 

  • WFO torjuu ruuan ja viljelijöiden työn korvaamisen laboratorioruualla, joka edelleen tukisi ruuantuotannon arvoketjun keskittymistä yhtenäiseen ruokavalioon, joka ei anna arvoa perinteille, monimuotoisuudelle, rikkaudelle, laadulle ja alueellisille erityisyyksille.   

 

Nuoret mukaan järjestön kehittämiseen 


WFO on keskustellut laajasti muutoksista toimintaympäristössä ja miten muutokset pitää huomioida 2017 hyväksytyssä strategiassa. Välitarkastelu korostaa laajaa jäsenkenttää ja nuorten mukaanottoa järjestön päätöksentekoon.    

Puheenjohtaja Arnold Puech d’Alissac on itse käynyt läpi nuorten toiminnan kansallisella tasolla, CEJA:ssa ja globaaleilla foorumeilla. Kokemuksensa perusteella hän ajaa voimakkaasti nuorten sisäänajoa WFO:n työhön. Koulutusohjelman Gymnasium on lähtenyt hyvin käyntiin ja nyt täydennetään WFO Youth -toimintaa niin, että nuorilla on paikka myös WFO:n hallituksessa.  

WFO:n puheenjohtaja Puech d’Alissac korosti solidaarisuusrahaston roolia. Rahaston avulla helpotetaan maksuvaikeuksissa olevia kehitysmaiden jäseniä jäsenmaksujen hoitamisessa. Hallitus hyväksyi talvella säännöt toiminalle ja nyt 5 ensimmäistä jäsentä pääsi kohtuullistamismenettelyyn mukaan. Solidaarisuusrahastoa on rahoitettu koronavuosilta säästyneillä menoilla ja nyt ensimmäiseksi FNSEA Ranskasta on päättänyt tukea rahastoa 6000 eurolla vuosittain.  

Puheenjohtaja Puech d’Alissac käsitteli tieteellisen komitean laajennushanketta, jolla tuetaan WFO:n päätöksentekoa. Laajennuksen myötä halutaan eri puolilta maailmaa olevia tutkijoita varmistamaan päätöksenteon tieteellinen perusta ja soveltuvuus käytännön elämään.  

 

Organisaatio kasvaa nopeasti 


Pääsihteerin Arianna Giuliodori käsitteli järjestötyön muutosta WFO:ssa ja organisaation rakenteen täsmäyksiä palvelemaan paremmin organisaation tehtäviä, jäsenistöön palvelemista. Sihteeristössä työskentelee nyt 16 henkilöä ja 3 harjoittelijaa. Muutos on ollut viimeisen kuuden vuoden aikana iso. Kuusi vuotta sitten työntekijöitä oli 6. Työntekijämäärän kasvun ovat mahdollistaneet ulkopuolisella rahoituksella tehtävät järjestön työtä tukevat hankkeet. 

Varainhoidosta vastaavan hallituksen jäsen Kati Partasen laaja raportti käsitteli järjestön taloustilannetta. Ensimmäiseksi Partanen kiitteli talouspäällikkö Giacomo Barbierin työtä. Mm. Heikki Laurisen innoittamana on järjestön talousraportointia uudistettu vastaamaan paremmin järjestötyön ja laajan hankemaailman edellyttämää läpinäkyvyyttä ja tarkkaa talouden seurantaa. Partanen totesi myös, että järjestön toiminta ja strategia edellyttää jäsenmäärän kasvua mm. Latinalaisessa Amerikassa ja Länsi-Afrikassa.  

 

Henkilövalinnat ja seuraava kokous 


Oseanian edustajaksi nimettiin Australian tuottajajärjestön puheenjohtaja Fiona Simson. Varapuheenjohtajavaalin voitti Kanadan Mary Robinson. Hallitukseen on vielä paikkoja avoinna Etelä-Amerikalle. 

Seuraava vuosikokous järjestetään Roomassa sihteeristön ja paikallisten tuottajajärjestöjen Coldirettin ja CIA:n yhteistyönä. 

 

Tilavierailut 


Eeläafrikkalaiset olivat yhteistyökumppaniensa kanssa järjestäneet tilavierailuja kokouksen yhteyteen. Yksi kohteista oli sitrustarhakierros Magalies Citrus Farmilla, jossa esillä oli yksityiskohtia tuotantotekniikasta, pakkaamisesta ja markkinoista. Tuotannon painopisteenä on kestävä sitrushedelmien tuotanto ja tehokkaat kasvinsuojelumenetelmät, jotka esittelevät käytössä olevia huippuluokan tuotteita ja teknologiaa.  


 

Etelä-Afrikan tuotanto-oloissa sitrukset tarvitsevat n. 15 torjunta-ainekäsittelyä, jotta ne olisivat kuluttajien saatavilla ja hyvännäköisinä kaupan hyllyssä. 97 % Etelä-Afrikan sitrustuotannosta lähtee vientiin. Etelä-Afrikkaa vaivaa pysyvä blackspot-saastunta. EU:hun vienti on vaikeutunut Välimeren maiden painostuksesta. Britteihin vienti sujuu hyvin, kun britit eivät brexitin jälkeen ole katsoneet blackspot saastunnan leviämisen estämistä tärkeäksi.  

Pakkaustalossa tarjolla oli yleiskuvan lajittelusta, pesusta, torjunta-ainekäsittelystä, vahauksesta, laadunvalvonnasta, logistiikasta ja vientipakkauksista. Kuvalajittelija tunnisti yksittäin koon, muodon, pintarakenteen, blackspot-saastunnan ym. Lajittelujae myytiin paikallismarkkinoille.   Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: ilmasto, kauppapolitiikka, wfo, worlf farmers organisation, nuoret viljelijät, ruokamaketju