Takaisin Vastaa TEM:n kyselyyn julkisista yritystuista 20.1. mennessä

Uutinen

Vastaa TEM:n kyselyyn julkisista yritystuista 20.1. mennessä

18.01.2023

Julkiset yrityspalvelut auttavat yrityksiä niiden perustamisvaiheessa, yritysten kasvun ja uudistumisen ja kansainvälistymisen tukemisessa sekä myös toimintojen muutos-, supistamis- ja lopettamistilanteissa.

Useimmissa viimeaikaisissa selvityksissä on yrityspalveluiden kehittämistä pohdittu lähinnä yrityspalvelutoimijoiden ja yrittäjien sidosryhmien toimesta Siksi tällä kyselyllä onkin tarkoitus kysyä suoraan yritysten näkemystä julkisista yrityspalveluista. Lisänäkemystä tarvitaan myös siksi, että yrityspalvelut ovat osittain organisoitumassa uudelleen TE-palvelu-uudistuksessa, jossa TE-toimistojen alkavien yritysten palvelut ja työnantajapalvelut siirtyvät kuntiin vuoden 2025 alusta. Kyselyn toteuttaminen yrityspalveluista toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä yrittäjyydestä, jossa todetaan, että yrityspaneelia tulisi hyödyntää yritysvaikutusten arvioinnin ohella myös yrityspalveluiden ja -rahoituksen kehittämisessä.

Yrityspaneelikyselyn tavoitteena on selvittää suoraan yrityksiltä julkisten yrityspalvelujen käyttöä ja tunnettuutta sekä tyytyväisyyttä yrityspalvelukokonaisuuteen. Lisäksi kyselyn tavoitteena on selvittää vastaavatko yrityspalvelut yritysten tarpeita, tukevatko yrityspalvelut riittävästi yritysten uudistumista, kansainvälistymistä, kasvua, tki-toimintaa tai työvoiman hankintaa ja kouluttamista tai yritysten välistä yhteistyötä ja verkottumista. Kyselyllä halutaan myös selvittää, mitä asiointikanavia yritykset suosivat julkisissa yrityspalveluissa.

Yrityspaneelin kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään yrityspalveluiden kehittämisessä.

Kyselyn vastausaika päättyy 20.1.2023

Vastaa kyselyynaiheet: yrittäjyys, maaseutuyrittäjyys, maatalousyrittäjyys, tuet