Takaisin Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön

Artikkeli – Artikkeli

Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön

19.12.2022

Tervetuloa Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen kotisivuille!

Hankkeessa kehitetty Talo maalta -verkkopalvelu on avattu ja siihen voit tutustua: www.talomaalta.fi

MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla.

Verkkoalusta

Hanke kehittää verkkoalustan, jonka avulla jaetaan tietoa maaseudulla tyhjiksi jääneistä kiinteistöistä ja pyritään löytämään niille uusia käyttäjiä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti maaseudun kiinteistöjen omistajat, mutta myös maaseudun kiinteistöjä käyttävät. Hanke edistää kestävää kehitystä, kierto- ja jakamistaloutta.

Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa. Kokonaisuudessaan alusta on kestävän kehityksen hanke, jossa tällä hetkellä hyödyntämättömiä resursseja eli autiotaloja saadaan käyttöön.

Hanke edesauttaa maaseudun elinvoimaa ja elinkeinoja sekä koko yhteiskunnan hyvinvointia. 

Hankkeen tavoite

Hankeen tavoitteena on luoda markkinoille uusi järjestelmä, joka perustuisi muodolliseen vastikkeettomuuteen kiinteistöjen (rakennusten) käyttöoikeuden luovutuksen osalta.

Hankkeen päätyttyä olisi olemassa toimintamalli sekä vain vähän ylläpitoa vaativa järjestelmä (alusta), joka parhaassa tapauksessa mahdollistaa autiotalojen ja muutoin käyttämättä olevien kiinteistöjen löytämisen hyötykäyttöön automaattisesti.

Lue lisää:

MTK:n tiedote 24.3.2022: Maaseudulla tyhjillään olevat rakennukset halutaan hyötykäyttöön - MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen

Katso myös: Kysymyksiä ja vastauksia

--------

Tarjouspyynnöt: 


Verkkosivuston tekninen toteutus, julkaistu 29.11.2022

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkosivustokokonaisuuden teknisestä toteutuksesta sekä sovellusylläpito-, jatkokehittämis- ja käyttöpalveluista (hosting).

Tutustu tarjouspyyntöön täällä.  

Talo maalta -palvelun palvelukuvaus

Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöön liittyen

Kysymykset ja vastaukset, julkaistaan viimeistään 30.12.2022 
Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 2.1.2023 klo 13:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  

 

Palvelumuotoilu, julkaistu 7.7.2022 

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkopalvelun palvelumuotoilulle, visuaalisen ilmeen suunnittelulle, käyttöliittymäsuunnittelulle sekä tekniselle vaatimusmäärittelylle. 

Tutustu tarjouspyyntöön täältä.

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 12.8.2022 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  

Kysymykset ja vastaukset julkaistu 10.8.2022:

1) Miten konseptoitu palvelu tullaan toteuttamaan – esim. oma kilpailutus, MTK:n omat kehittäjät tms.?

- Toteutus kilpailutetaan konseptointityön valmistuttua.

2) Onko jo tiedossa, millä teknologialla verkkoalusta tullaan toteuttamaan?

- Teknologia ei ole tiedossa. Teknologia valitaan konseptointivaiheessa.

3) Mikäli referenssi on luottamuksellinen, se esitellään dokumentissä 2, mutta miten se esitetään/siihen viitataan dokumentissä 1?

- Dokumentiin 1 lisätään viittaus: referenssi esitellään dokumentissa 2.


2. Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen, julkaistu 7.7.2022 

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkopalvelun viestinnän suunnittelulle ja toteuttamiselle. 

Tutustu tarjouspyyntöön täältä

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 19.8.2022 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  

Kakkososioon ei kysymyksiä saapunut. 

3. Juristiapu, julkaistu 7.7.2022 

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkopalvelun sopimusoppaan sekä sopimusluonnosten toteuttamiselle. 

Tutustu tarjouspyyntöön täältä

Kolmososioon ei kysymyksiä saapunut. 

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 26.8.2022 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  


Janne Tyynismaa

asiantuntija, digitaaliset markkinat

Talo maalta -palvelu, luontoarvot-hanke

+358 50 342 8193

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559