null Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön

Artikkeli – Hanke

Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön

3.5.2022

Tervetuloa Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen kotisivulle!

 


MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla.

 

Hankkeessa kehitetään verkkoalusta, jonka avulla jaetaan tietoa maaseudulla tyhjiksi jääneistä kiinteistöistä ja pyritään löytämään niille uusia käyttäjiä.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti maaseudun kiinteistöjen omistajat, mutta myös maaseudun kiinteistöjä käyttävät. Hanke edistää kestävää kehitystä, kierto- ja jakamistaloutta.

 

Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa ja kokonaisuudessaan alusta on kestävän kehityksen hanke, jossa tällä hetkellä hyödyntämättömiä resursseja eli autiotaloja saadaan käyttöön.

Hanke edesauttaa maaseudun elinvoimaa ja elinkeinoja sekä koko yhteiskunnan hyvinvointia. 

 

Hankeen tavoitteena on luoda markkinoille uusi järjestelmä, joka perustuisi muodolliseen vastikkeettomuuteen kiinteistöjen (rakennusten) käyttöoikeuden luovutuksen osalta.

Hankkeen päätyttyä olisi olemassa toimintamalli sekä vain vähän ylläpitoa vaativa järjestelmä (alusta), joka parhaassa tapauksessa mahdollistaa autiotalojen ja muutoin käyttämättä olevien kiinteistöjen löytämisen hyötykäyttöön automaattisesti.

 

Lue lisää:


MTK:n tiedote 24.3.2022: Maaseudulla tyhjillään olevat rakennukset halutaan hyötykäyttöön - MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen

Katso myös: Kysymyksiä ja vastauksia

 

Tarjouspyynnöt: 

 

1. Palvelumuotoilu, julkaistu 7.7.2022 

 

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkopalvelun palvelumuotoilulle, visuaalisen ilmeen suunnittelulle, käyttöliittymäsuunnittelulle sekä tekniselle vaatimusmäärittelylle. 

 

Tutustu tarjouspyyntöön täältä

 

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 12.8.2022 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  

 

Kysymykset ja vastaukset julkaistu 10.8.2022:

1) Miten konseptoitu palvelu tullaan toteuttamaan – esim. oma kilpailutus, MTK:n omat kehittäjät tms.?

- Toteutus kilpailutetaan konseptointityön valmistuttua.

2) Onko jo tiedossa, millä teknologialla verkkoalusta tullaan toteuttamaan?

- Teknologia ei ole tiedossa. Teknologia valitaan konseptointivaiheessa.

3) Mikäli referenssi on luottamuksellinen, se esitellään dokumentissä 2, mutta miten se esitetään/siihen viitataan dokumentissä 1?

- Dokumentiin 1 lisätään viittaus: referenssi esitellään dokumentissa 2.


2. Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen, julkaistu 7.7.2022 

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkopalvelun viestinnän suunnittelulle ja toteuttamiselle. 

Tutustu tarjouspyyntöön täältä

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 19.8.2022 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  

Kakkososioon ei kysymyksiä saapunut. 

3. Juristiapu, julkaistu 7.7.2022 

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa hankkeessa kehitettävän verkkopalvelun sopimusoppaan sekä sopimusluonnosten toteuttamiselle. 

Tutustu tarjouspyyntöön täältä

Kolmososioon ei kysymyksiä saapunut. 

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 26.8.2022 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: janne.tyynismaa@mtk.fi  

 

 

Hanke avaa keväällä 2023 verkkoalustan, jonka avulla voi tarjota/hakea tyhjillään olevia kiinteistöjä ja rakennuksia.


Janne Tyynismaa

Projektipäällikkö

Autiotalot -hanke

050 342 8193

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+35820 413 2385

+35840 848 9559

aiheet: maaseutu, yrittäminen, kiinteistö, rakentaminen, vuokraus, autiotalot, tyhjätkiinteistöt, rakennukset maaseudulla, kiinteistön vuokraus, asuminen maaseudulla

Suositellut artikkelit

Kiinnostus maaseutua kohtaan on kovassa kasvussa, mutta kynnys rakentamiseen tai kiinteistön ostamiseen voi olla suuri. Samaan aikaan maaseudulla on paljon käyttämättömiä tai vähällä käytöllä olevia...