Takaisin Biokaasu hiilineutraalin kiertotalouden ytimessä

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Biokaasu hiilineutraalin kiertotalouden ytimessä

11.05.2020

Maatilojen biokaasuinvestointien ensisijaisena motivaattorina on ollut ravinteiden kierrätyksen tehostaminen. Sähkön- ja lämmöntuotto sekä tilan energiaomavaraisuus on nähty samalla huomattavina etuina. Investointien taloudellinen kannattavuus edellyttää kuitenkin selkeää tukea yhteiskunnalta.

Biokaasulaitoksen lopputuotteesta separoitua kuivajaetta, joka menee kuivikkeeksi.
Biokaasulaitoksen lopputuotteesta separoitua kuivajaetta, joka menee kuivikkeeksi.

– Ravinteiden kierron ja uusiutuvan energian yhdistävään biokaasuun investoiminen on positiivista niin ympäristön, maatilan talouden kuin naapurisuhteiden kannalta. Jäsenemme ovat motivoituneita panostamaan tähän, mutta pelkällä ravinteidenkierrätysinnolla tämä ei kuitenkaan toimi. Taloudellisten edellytysten on oltava kunnossa, huomauttaa MTK:n kiertotaloustiimin vetäjä, lakimies Minna Ojanperä.
 


Biokaasun maatilatuotannon ja ulosmyynnin rajoituksia tulisi lieventää. Maataloudelle halutaan luoda uusia mahdollisuuksia myydä tuotteita ja raaka-aineita. Kiertotalouden kehittymisen edistämiseen ja maatalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen kehitetty kiertoasuomesta.fi on valittu yhdeksi Suomen ehdokkaaksi Innovation in Politics Awards -kilpailussa. Sivuston avulla sivuvirroille luodaan markkinoita ja ne halutaan muuttaa tulonlähteeksi.

– Toivomme biokaasun ravinnekierrätystuesta myös lisäpotkua maatalouden ravinnekierron tehostamiseen. Odotamme biokaasuohjelman ripeää toimeenpanoa. Vastaavaa ohjelmaa ei ole Suomessa aiemmin tehty, kertoo MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen.

– Yhteiskunnan tehtävä on luoda näkymä, että biokaasutoimintaan kannattaa lähteä.  Nyt on todella se hetki luoda kyseistä näkymää. Tilaisuutta ei voi jättää hyödyntämättä, Kainulainen lisää.

Katso myös:


Kaasua maatilalta

Envitecpolis Oy on viime keväästä lähtien tarjonnut MTK:n jäsenille apua maatilakohtaisten biokaasulaitosten suunnitteluun. Jäsenetusopimukseen kuuluu jäsenalennus kahdesta eri palvelutuotteesta; alustavan kannattavuuden maatilan biokaasuinvestoinnille selvittävästä Maatilan Startti -palvelusta sekä Investointiluotsista, joka auttaa biokaasuinvestointisuunnitelmissa eteenpäin.

Envitecpoliksen palvelut on otettu MTK:n jäsenistössä kiinnostuneina vastaan. Muutama viikko sitten jäsentilalle tilattiin jo sadas Maatilan Startti.

Ruohosen lihanautatilalla Aurassa kiinnostuttiin biokaasun kannattavuuslaskennasta, kun eräällä tutulla maitotilalla on hyvältä vaikuttava biokaasulaitos.

– Etenkin meitä kiinnostaa, kun prosessin lopputuotteesta saadaan separoimalla myös kuiviketta, jolla on suuri lisäarvo. Turvesäästöt olisivat meillä huikeat, koska sitä kuluu nykyään rekkakuormallinen kolmen viikon välein. Pelkästä lietteestä ei tule niin paljon kuiviketta, mutta jos kuivalantaa lisätään biokaasuprosessiin, saa sitä separoitua paljon, kertoo tilan isäntä Jouni Ruohonen.

Kannattavuuslaskelma syntyi hyvässä yhteistyössä Envitecpolisin kanssa. Oman tilan tarpeet ja tuotantosuunnan erityispiirteet tulee ottaa suunnitelmissa huomioon.

– Oli erityisen hyödyllistä mennä paikan päälle tutustumaan biokaasulaitokseen, jossa pääsi käytännössä näkemään koneiston. Tehdyt laskelmat vaikuttavat hyvältä, mutta vielä hieman mietityttää, miten saisimme kaiken sähkön ja lämmön hyödynnettyä. Käytännössä ne tulisivat oman tilamme käyttöön, mutta kesällä käyttö näin lihanautatilalla olisi melko vähäistä. Syksyllä vasta alkaisi kulutus, ja talviaikaan olisi selkeästi hyödyllisin. Maitotilalla sähkön ja lämmön tarve olisi selkeämpi läpi vuoden, Ruohonen huomauttaa.


aiheet: biokaasu, jäsenetu