Takaisin Lausunto biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta ase-tusluonnoksesta

Lausunto

Lausunto biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta ase-tusluonnoksesta

31.08.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annettua valtioneuvoston asetusta (382/2016), jossa säädetään biomassojen ravinteiden kierrätyksen edistämiseen tarkoitetun avustuksen hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja käyttämisestä. Ehdotuksessa esitetään, että asetuksen mukaista tukea voidaan myöntää valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa vuoden 2024 loppuun saakka ja että asetus on voimassa 31.12.2025 asti. Nyt voimassa olevan asetuksen mukaan tukea voidaan myöntää tämän vuoden loppuun ja asetus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Muilta osin asetuksen sisältö säilyisi muuttumattomana.

MTK kannattaa muutosehdotusta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivi Nerg
elinvoimajohtaja

Airi Kulmala
asiantuntija