Takaisin MTK:n EU-edunvalvonnan kevään 2024 prioriteetit - MTK Brysselin edunvalvojien terävintä suomalaiskärkeä

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n EU-edunvalvonnan kevään 2024 prioriteetit - MTK Brysselin edunvalvojien terävintä suomalaiskärkeä

31.01.2024

MTK on EU:n avoimuusrekisterin mukaan kakkossijalla suomalaisten edunvalvojien listalla korkean tason tapaamisten määrällä mitattuna. Ensimmäisellä sijalla on Nokia ja kolmantena EK. Tilastoihin on laskettu mukaan korkean tason tapaamiset vuodesta 2012. MTK:n tapaamisista noin kolmasosa on koskenut maatalousaiheita ja kolmasosa metsäpolitiikkaa. 

EU:n avoimuusrekisteristä löytyy tiedot kaikista EU-edunvalvontaa tekevistä organisaatioista. Www.lobbyfacts.eu sivustolla voi tarkastella organisaatioiden tietoja, mm. tapaamisten määriä ja edunvalvontaan käytettyjä resursseja.


Kevät kulminoituu EU-vaaleihin ja uuden komission muodostamiseen

 

Vaalikuume alkaa vallata pikkuhiljaa sekä Brysselin että EU-toimijat. Euroopan parlamentin tämän kauden työ päättyy huhtikuun loppuun ja vaalit seuraavasta parlamentista järjestetään kesäkuun alussa. Lainsäädäntötyössä on siis loppukiri menossa ennen vaalitaukoa ja uuden komission valintaa. Uuden parlamentin ja sen poliittisten ryhmien ensimmäisenä tehtävänä on valita uusi komissio sekä linjata EU:n lainsäädäntötyötä tulevina vuosina.

Uusimmassa Bryssel-Agendassa keskitytään kevään 2024 ajankohtaiseen lainsäädäntötyöhön, eli mitä vielä Ursula von der Leyenin komission Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman lainsäädäntöaloitteista saadaan vietyä loppuun ja mitkä siirtyvät seuraavan parlamentin ja komission päätettäväksi. MTK:n pidemmän aikavälin EU-linjauksista voit lukea EU-vaaliohjelmastamme, joka julkaistaan presidentinvaalien jälkeen mm. MTK:n nettisivuilla.

Belgian EU-puheenjohtajuuskaudella kevään 2024 aikana käydään keskustelua seuraavasta eli 2028- yhteisestä maatalouspolitiikasta. Komission puheenjohtaja von der Leyenin aloitteesta käydään strategista dialogia EU:n maatalouden tulevaisuudesta. Keskustelujen perusteella komissiossa aloitetaan valmistelut lainsäädäntöesityksestä, joka julkaistaneen kesällä 2025, seuraavan rahoituskehysesityksen yhteydessä. Keskustelun taustalla vaikuttaa voimakkaasti EU:n laajentumissuunnitelmat ja erityisesti ennemmin tai myöhemmin toteutuva Ukrainan EU-jäsenyys.

MTK:n näkökulmasta kevään tärkeimmät lainsäädäntöpäätökset tehdään EU:n 2040 ilmastotavoitteista sekä EU:n rahoituskehyksen välitarkastelusta. Hiilenpoiston sertifiointi, pakkausasetus sekä teollisuuspäästödirektiivi ovat EU-koneiston viimeistelyä vailla. Ratkaisut maaperädirektiivistä ja uusien jalostustekniikoiden lainsäädännöstä saatetaan saada valmiiksi huhtikuuhun mennessä. Keskustelua sekä parlamentissa että neuvostossa käydään eläinkuljetuksista, metsien monitoroinnista, kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä, mutta päätökset näistä siirtyvät seuraavalle kaudelle.

Päätökset EU:n alue- ja rakennepolitiikan uudistamisesta jäävät myös seuraavalle kaudelle, vaikka ehdotuksia komissiolta odotetaan huhtikuussa.

Metsäkatoasetuksen toimeenpanossa riittää jatkossa haasteita, kuten myös hiilitulleissa ja yritysten kestävyysraportointivaatimuksissa. Petoasioissa tapahtui yllättävä käänne ennen joulua, kun komissio esitti suden suojelun lieventämistä kansainvälisen Bernin suojelusopimuksen kautta. Nitraattidirektiivin arviointityö alkaa komission kuulemisella.

Nykyisen komission lainsäädäntöesitykset ovat olleet kunnianhimoisia ja vaativia maa- ja metsätaloudelle. Vahvaa edunvalvontaa ja vaikuttamista EU-asioissa tarvitaan, jotta lainsäädäntöesitykset olisivat jatkossa tasapainoisempia ja järkevämmin toimeenpantavissa jäsenmaissa.

Lue Bryssel-Agenda täältä
Katso MTK:n lobbaustilastot EU:n avoimuusrekisteristä täältäHanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704

aiheet: eu, edunvalvonta, bryssel-agenda