Takaisin Edunvalvonnan tekijät: Maankäyttö koskettaa satojatuhansia suomalaisia – oman maapohjan mahdollisuudet kannattaa pitää omissa käsissä

Artikkeli – Jäsenyys

Edunvalvonnan tekijät: Maankäyttö koskettaa satojatuhansia suomalaisia – oman maapohjan mahdollisuudet kannattaa pitää omissa käsissä

13.05.2024

Maankäyttö ei terminä kerro monelle mitään, mutta se koskettaa lopulta satojatuhansia suomalaisia. Monesti maankäyttöä koskevat päätökset ajatellaan käsittelevän vain maa- ja metsätalouden kiinteistöjä, mutta varsinkin omakotitaloasujien tulisi olla tietoisia oman maansa ja sen lähialuetta koskevista päätöksistä. MTK:n jäsenien puolia maankäyttöasioissa pitää asiantuntija Juho Ikonen.

Lunastusmenettelyt, tuuli- ja aurinkovoimalat, kaavoitukset. MTK:n maankäytönasiantuntijan työkalenteri on täynnä maanomistajien etujen ajamista. Järjestön jäsenkunnassa riittää metsä- ja peltohehtaareja, jonka lisäksi keskustelu aiheen ympärillä on ollut erityisen aktiivista. Edunvalvontajärjestön asiantuntijuudelle on kysyntää monessa paikassa.

”Maanomistajat haluavat huolehtia omaisuudensuojastaan ja heidän kanssaan toimivat tahot ymmärtää sitä, pyrimme auttamaan molempia osapuolia mahdollisimman hyvin”, Ikonen tiivistää.

Tavallisimmin maankäyttö ja sitä koskevat päätökset koskettavat konkreettisimmin maanomistajaa kun puhutaan kaavoituksesta. Tällä tarkoitetaan läheisimmin maankäytön ja rakentamisen. Kunnanviraston ilmoitustaululle tai verkkosivuille tullut tiedote ei välttämättä herätä monen mielenkiintoa, mutta joskus koruttoman kuuloisella ilmoituksella voi kauaskantoiset ja taloudellisesti merkittävät vaikutukset.

”Maankäyttö ja kaavoitus nousee otsikoihin herkästi negatiivisessa mielessä, kun julkisella vallalla ohjataan yksityisen maaomaisuuden käyttömahdollisuuksia ja pahimmillaan omaisuudensuojaa kyseenalaistaen. Näiden asioiden ja otsikoiden ennaltaehkäisemiseksi meillä maankäyttöpuolella paiskitaan erityisesti töitä.”

Jäsenien tietoisuuden lisääminen on merkittävässä osassa onnistuneessa edunvalvonnassa. Omille maille kohdistuvassa maakunta-, yleis- tai asemakaavassa kannattaa valmisteluun ja sen sisältöön vaikuttaa jo varhaisessa valmisteluvaiheessa joko yksin tai yhdessä muiden maanomistajien kanssa.

”Kaavoitus tulisi joka tasolla järjestää niin, että kaikilla asianosaisilla olisi tasapuoliset ja todelliset edellytykset osallistua kaavoitukseen. Kaavamuutoksilla voikin olla merkittäviä vaikutuksia jo tavallisen maanomistajan maihin ja näiden käyttömahdollisuuksiin. Maanomistajan ääni onkin välttämätöntä tulla kuuluviin, jotta muutokset palvelevat varmasti kaikkia asiaosaisia tasapuolisesti. Kaavan tahtotila alkaa toteuttamaan itseään parhaiten silloin, kun asianosaiset ja maanomistajat ovat sen takana jo valmisteluvaiheessa”.

 

Tarkoitus ei saa pyhittää keinoja

Maankäytön asiantuntija näkee maankäyttöä koskevat neuvottelu- ja sopimiskulttuurin hyväksyttävämmäksi kuin erilaiset pakkomenettelyt. Moni maanomistaja kuitenkin ymmärtää esimerkiksi erilaiset lunastustilanteet hyvin, kunhan niistä maksettava korvaus olisi kohtuullinen.

Edunvalvojan näkökulmasta maanomistajan harmitus on usein täysin perusteltu, varsinkin kun vaatimukset eivät ole mahdottomia.

”Esimerkiksi sähköinfran rakentaminen on monilla alueilla vältättämätöntä energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Monesti kun lunastusmenettelyyn osuu elinkeino-omaisuutta, kuten meidän jäseniemme kohdalla maa- ja metsätalousomaisuutta, niin saatu lunastuskorvaus voi tuntua kohtuuttomalta suhteessa tulonmenetyksiin yhdessä käytönrajoituksien kanssa, eteenkin silloin kun lunastaja tulee

harjoittamaan voitollista liiketoimintaa lunastamallaan käyttöoikeusalueella. Vaikka asia on noussut viime vuosina vahvasti esille, niin työtä on edunvalvojan näkökulmasta vielä paljon edessä asian korjaamiseksi”.

Vaikka edunvalvojan työ jäseniensä etujen ajamiseksi on jatkuvaa, on työ ennen kaikkea palkitsevaa. Ikosen ohella maankäytön asioissa jäsenien tukena ovat osaavat lakiasiantuntijat ja kenttäpäälliköt. Maankäyttöä koskevissa prosesseissa läpinäkyvyys, avoimuus ja vuorovaikutteisuus ovat avain asemassa ja tukevat valmistelua ja sekä itse toteutusta.

”Tarjoamme jäsenille yleistä neuvontaa mm. tuuli- ja aurinkovoimaan liittyvissä kysymyksissä. MTK:n lakineuvonnan lisäksi maanomistajien lakiasioissa apua tarjoaa MTK:n osittain omistama lakitoimisto ArvoLex Oy (entinen Maanomistajien arviointikeskus), jossa osaaminen on Suomen huippua.


Juho Ikonen

asiantuntija, maankäyttö

maankäyttö ja kaavoitus, aurinko- ja tuulivoima, jokaisenoikeudet, kalastus

+358 50 567 4103

Juho Hämäläinen

viestinnän asiantuntija

metsät, ympäristö ja maankäyttö

+358 50 553 9176

aiheet: maankäyttö, edunvalvonta, edunvalvonnan tekijät, mtk mobiili