null Ehdotetut lakimuutokset lunastuslainsäädäntöön erittäin tärkeitä

Tiedote – Maankäyttö

Ehdotetut lakimuutokset lunastuslainsäädäntöön erittäin tärkeitä

21.3.2019

Oikeusministeri Häkkänen vastaanotti tänään työryhmän ehdotuksen lunastuslainsäädännön uudistamiseksi. MTK on ollut mukana hankkeen seurantaryhmässä. Esitetyt uudistukset toteuttavat kiitettävästi hallitusohjelman uudistukselle asettamia tavoitteita.

Esityksen mukaan omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysi korvaus muutettaisiin markkina-arvoa vastaavaksi täydeksi korvaukseksi huomioiden se tarkoitus, johon omaisuutta olisi todennäköisesti ollut mahdollisuus käyttää.

– Muutos on tarpeellinen ja selkeyttää omaisuudelle asetettujen tuotto-odotusten arvottamista, MTK:n lakimies Leena Kristeri kiittää.

Työryhmä esittää asunto- ja elinkeinotakuun täsmentämistä, mikä on erittäin tärkeää jokaisen lunastuksen kohteeksi joutuvan oikeusturvan kannalta. Lunastuskorvaukselle esitetään lisäksi määrättäväksi prosentuaalinen korotus.

– MTK on esittänyt, että korotuksen tulisi olla Ruotsin mallin mukaisesti +25%, jotta arviointiin liittyvät virheet, veroseuraamukset, lunastuksen ajankohtaan ja muihin seikkoihin liittyvät epävarmuudet ja arvoa vähentävät seikat eivät päätyisi omaisuuttaan menettävän tappioksi, Kristeri kertoo.

MTK pitää ehdotettuja lakimuutoksia erittäin tärkeinä. Asian valmistelua tulee jatkaa normaaliin tapaan eduskuntavaaleista huolimatta.

Nyt esitetty luonnos asetetaan lausunnoille, jonka jälkeen lopullinen hallituksen esitys viedään eduskunnan käsittelyyn. Uudistuksen toteutumisen varmistamiseksi asia tulee esittää myös tulevassa hallitusohjelmassa.

 


Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset

+35840 507 4088

Suositellut artikkelit

Suomessa omaisuus on suojattu perustuslailla. Lainsäädännössä on kuitenkin säädetyin edellytyksin annettu mahdollisuus omaisuuden lunastamiseen yleiseen tarpeeseen.