null Sähkölinjojen lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset

Artikkeli – Maankäyttö

Sähkölinjojen lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset

19.10.2017

Suomessa omaisuus on suojattu perustuslailla. Lainsäädännössä on kuitenkin säädetyin edellytyksin annettu mahdollisuus omaisuuden lunastamiseen yleiseen tarpeeseen.

MTK:n Sähkölinjojen lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset -oppaassa käsitellään maanomistajien näkökulmasta erilaisten sähkölinjojen
lunastustoimituksia, sopimusmenettelyjä ja linjoista maksettavia korvauksia.

Sähkölinjoja on erilaisia ja niin on toimijoitakin. On tärkeää ymmärtää minkälaisesta hankkeesta on kyse ja millaisen toimijan kanssa ollaan tekemisissä.

Sähkönsiirtoyhtiölle sähköverkon rakentaminen ja ylläpito ovat pääsääntöisesti
hyvinkin tuttua arkityötä, jonka tekniseen sujuvuuteen maanomistaja voi lähtökohtaisesti luottaa. Joillekin toimijoille sähköverkon rakentaminen on kuitenkin yksittäinen ainutkertainen tilanne, jolloin epävarmuustekijöitä voi ilmetä helpommin.Maanomistajalle sähköverkkohanke on kuitenkin yleensä uusi asia ja siihen on syytä perehtyä.

Maakaapeliprojektit

Sähkömarkkinalain (588/2013) tiukentuneet vaatimukset säävarmoista linjoista on ajanut sähköyhtiöt siirtämään ilmajohtoja maakaapeliin. Myös ilmajohtojen reunavyöhykkeiden hakkuut ovat jatkuvasti ajankohtaisia.

Maakaapelointiprojekti sisältää eri vaiheita ja kestää useita kuukausia. Projektissa eri osapuolten yhteistyö ja avoin tiedon kulku on ensi arvoisen tärkeää. Maakaapeleiden sijoittamisesta täytyy sopia maanomistajien ja haltijoiden kanssa ennen toimenpiteiden suorittamista. Myös maanomistajan ja lohkon haltijan kannattaa olla aktiivinen verkkoyhtiön suuntaan, jos jokin asia pohdituttaa eikä odottaa linjayhtiön edustajan yhteydenottoa.

Lisää maankäyttöön liittyviä aiheita sivustollamme


aiheet: maakaapelit, sähkölinjat

Suositellut artikkelit

Oikeusministeri Häkkänen vastaanotti tänään työryhmän ehdotuksen lunastuslainsäädännön uudistamiseksi. MTK on ollut mukana hankkeen seurantaryhmässä. Esitetyt uudistukset toteuttavat kiitettävästi...

Kolopuuta ja monimuotoisuutta lisätään sähkölinjojen vierimetsissä tuottamalla tekopökkelöitä. MTK, SLC ja Energiateollisuus päivittivät yhteisen suosituksensa johtoalueiden vierimetsien hoidosta. Uudella...