Takaisin Maaseudulle EU:n elvytysrahaa ja EU:n maatalousbudjettiin korotus, mutta kokonaistaso jää silti nykykautta pienemmäksi - turvetuotannon kehittämiselle jopa 200 miljoonan euron rahoitus

Tiedote – Kotimainen ruoka

Maaseudulle EU:n elvytysrahaa ja EU:n maatalousbudjettiin korotus, mutta kokonaistaso jää silti nykykautta pienemmäksi - turvetuotannon kehittämiselle jopa 200 miljoonan euron rahoitus

02.06.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK korostaa, että EU:n komission esittämää elvytyspakettia ei kannata ostaa kuin sikaa säkissä. Elvytyspaketin mittakaava vastaa yli viiden vuoden EU-budjettimenoja. Näiden rahojen käyttöön ei kuitenkaan esitetä toimintamalleja eikä pelisääntöjä. MTK:n mielestä EU:n elvytys on tehtävä nykyisiä politiikka-alueita noudattaen ja esitettyä maltillisemmin. Muilta osin finanssipoliittinen elvytys tulisi jättää jäsenmaiden hoidettavaksi. EU:n tulee välttää käytännössä vastikkeettomia tulonsiirtoja.

MTK kannattaa EU:n budjetin maltillista kasvua, kunhan periaatteena on: “Se mitä tehdään, tehdään kunnolla.” Yhdeksän miljardia lisäeuroa EU:n maatalousbudjettiin on oikean suuntainen liike, mutta riittämätön. Huoltovarmuus, turvallinen ruoka ja biotalous ansaitsevat vähintään kuluvan budjettikauden tasoisen rahoituksen.

Esitys monivuotiseksi rahoituskehykseksi on yllätyksetön, mutta lisäbudjettina kylkeen liimattu elvytyspaketti on yllättävän suoraviivainen tulonsiirto Etelä-Euroopan velkamaihin. 

- Nettomaksaja Suomelle parhaimmat kertoimet rahan kotiuttamisessa antavat maaseudun kehittäminen sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, korostaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Komissio esittää 15 miljardia euroa elvytysrahaa maaseudun kehittämiseen neljän vuoden ajaksi. Suomelle tämä toisi noin 94 miljoonaa euroa vuodessa eli keskimäärin noin 2000 euroa tilaa kohden vuodessa. Marttila korostaa, että nämä rahat on käytettävä maataloustuotannon kannattavuutta parantaviin toimiin.  

Kiistanalaisen elvytyspaketin parhaiten perusteltavinta osuutta on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), joka pyrkii tasoittamaan ilmastonmuutoksen hillinnän kustannuksia alueilla, jotka kärsivät eniten siirtymästä ilmastonneutraaliin yhteiskuntaan. MTK:n mielestä energiaturpeen tuotannon vähentämisen perusteella Suomelle suunnattava JTF-rahoitus tulee käyttää turvealan kehittämiseen, kun turpeen energiakäyttö on nopeasti hiipumassa. 

- 200 miljoonan euron rahoituksella on turvepohjaisista uusista tuotteista mahdollisuus rakentaa uutta yritystoimintaa ja lisätä alan työllistävyyttä, Marttila sanoo.

Lisätietoja:
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167Suositellut artikkelit

1

04.06.2020

Elvytyksen lyhyt oppimäärä

04.06.2020

Ennen koronakriisiä sana elvytys toi monelle varmasti ensimmäisenä mieleen esimerkiksi hukkuvan pelastamisen. Koronakriisissä pohjimmiltaan on kyse samasta asiasta. Yhtymäkohtia löytyy muutenkin. Hyväkään uimataito ei...

Koronapandemian vuoksi EU:n talouteen ja sen myötä monivuotiseen budjettikehykseen kohdistuu nyt ennennäkemättömiä haasteita. Maa- ja metsätaloustuottajain...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kannattaa lämpimästi ruokaketjun tarkastelua kokonaisuutena pellolta pöytään periaatteen mukaisesti. Tämä lähestymistapa ja huolehtiminen koko ruokaketjun kestävyydestä...