Takaisin Maa- ja metsätalouden rahoitusta vahvistettava EU:n budjetissa - yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Maa- ja metsätalouden rahoitusta vahvistettava EU:n budjetissa - yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu

27.05.2020

Koronapandemian vuoksi EU:n talouteen ja sen myötä monivuotiseen budjettikehykseen kohdistuu nyt ennennäkemättömiä haasteita. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK toivoo nopeaa päätöstä vahvasta monivuotisesta EU-budjetista (MFF) ja sen rinnalle suunnitellusta yhteisestä elvytysrahastosta. EU:n monivuotisen budjetin tulee sekä vastata uusiin haasteisiin että vahvistaa ja kehittää Euroopan kestävää biotaloutta. MTK kannattaa edelleen 10 prosenttia suurempaa budjettia kuin komissio esitti vuonna 2018. EU:n on tarjottava myös lyhytaikaista apua koronakriisistä toipumiseen. MTK vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on turvattava ja aiemman rahoitusesityksen suuret leikkaukset maaseudun kehittämisvaroihin on peruttava. Tuemme vahvasti Suomen hallitusta, jonka tavoitteena on maaseutuvarojen palautus EU:n budjettineuvotteluissa.   

Maa- ja metsätalous ja niihin liittyvä bio- ja kiertotalous ovat kestävän toipumisen ja talouskasvun keskeisiä sektoreita Euroopassa. Koronakriisi on muistuttanut elintarvikkeiden tuotantoketjun toimivuuden tärkeydestä. Vahva EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on olennainen osa eurooppalaista elintarvikkeiden huoltovarmuutta, jota tulee vahvistaa EU-budjetissa ja elvytysrahastossa. Viljelijöillä ja metsänomistajilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä maa- ja metsätalous ovat elinkeinoja, jotka ylläpitävät hiilen sidontaa ja kasvihuonekaasujen kierrätystä. Ilmastonmuutos tuo myös lisää uhkia ruuan ja puuraaka-aineen tuotantoon.  

- Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva biotalous on osa kestävää kiertotaloutta sekä kasvun moottori ja työllistäjä maaseutualueille. Hajautetulla uusiutuvan energian tuotannolla vähennetään päästöjä ja nostetaan energiaomavaraisuutta. Budjetissa ja elvytysrahastossa on löydyttävä riittävästi rahaa maaseudun elinkeinojen kestävään kehittämiseen, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

Maa- ja metsätaloudelle on varmistettava myös riittävä panostus EU:n tutkimusvaroista. Talouden toipumisessa ajantasainen, oloissamme tehty ja tulevaisuuteen luotsaava tutkimus on kestävän maa- ja metsätalouden ja sen ympäristöpolitiikan perusta. Myös digitalisaation edistäminen sektoreillamme on varmistettava investoinneilla tietoliikenneyhteyksiin, teknologiaan ja osaamiseen. 

MTK kuitenkin varoittaa talouden elvytyksessä liiallisesta yhteisestä velanotosta ilman riittäviä ehtoja.  Lainaamalla kerättyjä varoja pitäisi pääasiassa lainata eteenpäin.  

-Tärkeintä on jakaa yhteisiä varoja vastuullisesti EU:n kestävää taloudellista kasvua ja huoltovarmuutta edistäviin toimiin, Marttila korostaa. 

MTK on vahvan ja yhtenäisen EU:n kannattaja. Maailman epävarmuuden lisääntyessä uudistuva, yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu.  Erityisesti kriisiaikana EU:n on kyettävä ratkomaan ongelmia ja luomaan lisäarvoa rajat ylittävällä yhteistyöllä. Muuttuvan toimintaympäristön tuomat uudet haasteet sekä perinteisten yhteisten politiikkojen tärkeä rooli toipumisessa velvoittavat jäsenmaat ottamaan lisää taloudellista vastuuta EU:n toimien rahoituksesta.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167