Takaisin Eurooppa tarvitsee parempaa EU:ta 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Eurooppa tarvitsee parempaa EU:ta 

19.03.2024

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK haluaa omalla EU-vaaliohjelmallaan olla rakentamassa vahvempaa, vakaampaa ja turvallisempaa Euroopan unionia. Kesäkuussa valittavan uuden europarlamentin ja tulevan komission on kyettävä palauttamaan kansalaisten ja yritysten luottamus tulevaan. Se tapahtuu luopumalla pikkuasioilla näpertelystä ja keskittymisellä oleelliseen. Tienviitat löytyvät MTK:n tänään julkaisemasta ohjelmasta ”Kymmenen teesiä elävälle Euroopalle”.

Europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuun 2024 alussa. Uusi parlamentti ja komissio tulevat määrittämään unionin kehityssuuntia seuraavan viiden vuoden ajan. Aika ei tule olemaan helppo. Sitä leimaavat epävakaus, Euroopassa käytävä sota, huoli turvallisuudesta, huoltovarmuudesta ja taloudesta sekä kansainvälisen sopimusjärjestelmän horjuminen.

MTK pitää välttämättömänä, että Suomi ja Suomesta valittavat parlamentin jäsenet ovat rakentamassa EU:lle vakautta ja ennustettavuutta. Politiikan on tähdättävä ihmisten, talouden ja ympäristön parempaan hyvinvointiin.

”Euroopan on pyrittävä takaisin kohti aikaa, jossa kansalaiset ja yritykset voivat luottaa tulevaan ja toimia sen mukaisesti”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila totesi vaaliohjelman julkistustilaisuudessa tiistaina Helsingissä.

Mikäli EU haluaa olla vahva, tulee pikkutarkan sääntelyn lisääminen lopettaa. Alueiden kilpailukyvyn kehittäminen luo parhaat edellytykset myös tehokkaille ympäristö- ja ilmastotoimille. Tulevalla parlamentilla ja komissiolla tulee olla rohkeutta tarvittaessa todeta aiempien komissioiden virheet ja luopua toteuttamiskelvottomien säädösten toimeenpanosta.

”Päätöksenteon läheisyysperiaate ja jäsenmaiden mahdollisuudet käyttää omaa harkintaansa tulee jatkossa varmistaa. Tämä on EU:ssa viime vuosina unohtunut”, Marttila sanoi.

MTK painottaa, että kestävät ratkaisut vakaaseen ja turvalliseen Eurooppaan perustuvat EU:n maaseutualueisiin ja niiden uusiutuvien luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen. Turvallisuuskysymys korostuu erityisesti unionin itäisillä raja-alueilla, joille tarvitaan uusia aluekehityksen työkaluja. 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

aiheet: eu-vaalit