Kymmenen ratkaisevaa teesiä vahvalle ja kestävälle Euroopalle

Europarlamenttivaalit järjestettiin kesäkuun 2024 alussa. Uusi parlamentti ja komissio määrittävät unionin kehityssuuntia seuraavan viiden vuoden ajan. Aika ei tule olemaan helppo. Sitä leimaavat epävakaus, Euroopassa käytävä sota, huoli turvallisuudesta, huoltovarmuudesta ja taloudesta sekä kansainvälisen sopimusjärjestelmän horjuminen.

MTK pitää välttämättömänä, että Suomi ja Suomesta valittavat parlamentin jäsenet ovat rakentamassa EU:lle vakautta ja ennustettavuutta. Euroopan on pyrittävä takaisin kohti aikaa, jossa kansalaiset ja yritykset voivat luottaa tulevaan ja toimia sen mukaisesti. Politiikan on tähdättävä ihmisten, talouden ja ympäristön parempaan hyvinvointiin.

Suomen on jatkossakin rakennettava vahvaa jäsenyyttä vahvassa Euroopan unionissa. Jo lähes 30 vuotta jatkuneen jäsenyyden aikana Suomessa on totuttu ajattelemaan, että vahva komissio on pienen jäsenmaan turva. Väistyvän komission aikana tämä ei valitettavasti ole pitänyt paikkaansa. Etenkin maatalous- ja metsäasioissa komissio on ajanut ideologisiin ihanteisiinsa pohjautuvia isoja uudistuksia ymmärtämättä niiden käytännön vaikutuksia jäsenmaissa.

MTK:n EU-vaaliohjelma

Avaa tästä MTK:n EU-vaaliohjelma pdf-versiona.

Lataa tästä

Mikäli EU haluaa olla vahva, tulee pikkutarkan sääntelyn lisääminen lopettaa. Alueiden kilpailukyvyn ja toimintaympäristön kehittäminen luovat parhaat edellytykset myös tehokkaille ympäristö- ja ilmastotoimille. Tulevalla parlamentilla ja komissiolla tulee olla rohkeutta tarvittaessa todeta aiempien komissioiden virheet ja luopua toteuttamiskelvottomien säädösten toimeenpanosta. Päätöksenteon läheisyysperiaate ja jäsenmaiden mahdollisuudet käyttää omaa harkintaansa pitää varmistaa.

Ratkaisut vakaaseen Eurooppaan perustuvat EU:n maaseutualueisiin

MTK painottaa, että kestävät ratkaisut vakaaseen ja turvalliseen Eurooppaan perustuvat EU:n maaseutualueisiin ja niiden uusiutuvien luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen. Turvallisuuskysymys korostuu erityisesti unionin itäisillä raja-alueilla, joille tarvitaan uusia aluekehityksen työkaluja.