Takaisin Viime vuosien aloitetulva osoittanut EU-vaalien merkityksen metsänomistajalle

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Viime vuosien aloitetulva osoittanut EU-vaalien merkityksen metsänomistajalle

22.05.2024

EU-parlamenttivaalit ovat jo nurkan takana. Kesällä kansalaiset säntäävät uurnille ympäri Eurooppaa. Suomessa EU-vaalit ovat jääneet äänestysaktiivisuuden osalta selvästi eduskunta- ja kunnallisvaaleista. Varsinkin maaseudulla äänestysaktiivisuus on ollut suorastaan heikkoa. Tämä voidaan tulkita niin, että EU:n päätöksenteko ei kosketa nurmolaista metsänomistajaa. Kulunut viisi vuotta on kuitenkin osoittanut – että EU:n päätökset koskevat mitä suuremmissa määrin suomalaisia maanomistajia.

EU:n merkitys ainakin metsänomistajille on tullut selväksi. Suuri osa metsää koskevista päätöksistä saa alkunsa EU-kabineteista. Tämän takia ei ole aivan sama ketä suomalaiset äänestävät EU parlamenttiin. Sinne ei mennä jäähdyttelemään tai keskustelemaan leppoisia.

Suurin osa metsää koskevista päätöksistä saa alkunsa EU-kabineteissa

Suomesta valitaan pieni, mutta toivottavasti pippurinen joukko europarlamentaarikkoja. Tulevien edustajiemme on oltava valmis perehtymään asioihin ja pyrkimään vastuutehtäviin – verkostoitumaan ja vaikuttamaan. Pelkkä tilannekuva kotimaan asioihin ei riitä, vaan nykyaikaisella ja vaikuttavalla mepillä on ymmärrys koko euroalueen politiikan painopisteistä.

Nyt päättyneellä EU-kaudella Brysselistä vyöryi esityksiä metsänomistajille merkittävistä säädöksistä ja strategioista. Itsellenikin luultavasti eniten yhteydenottoja metsänomistajilta tuli valmistelussa olleista EU-säädöksistä.

Säädökset usein saivat alkunsa ideologisen ja metsien käytön monia hyötyjä ymmärtämättömän komission ajatuksista. Tilanne on edellisellä komissiokaudella turhauttava, sillä kannatettavat ja välttämättömät aloitteet ovat toimeenpanon osalta tehty kestämättömällä tavalla. Tästä varoittavin esimerkki on metsäkatoasetus. Trooppisien sademetsien metsäkadon pysäyttäminen uhkasi lopettaa investoinnin kotimaiseen liha- ja maidontuotantoon kokonaan. EU-säädökset käyvät kuitenkin läpi eri instituutiot ja mitään ei päätetä ilman parlamentin hyväksyntää ja muutosehdotuksista neuvottelua.

Arvokasta työtä suomalaisen metsätalouden puolesta tehneet mepit onnistuivat osaltaan ohjamaan monia säädöksiä oikeaan suuntaan. Toki suomalaisissakin mepeissä on heitä, jotka olivat vielä komissiotakin kauempana maalaisjärjestä.
 

Metsänomistaja, äänestä

Metsänomistajien on todella tärkeä äänestää EU-vaaleissa ja valita sellainen ehdokas, jonka uskoo uskaltavan puolustaa metsien käyttöä sekä edistää metsäsektorille suotuisaa toimintaympäristöä. Vaikka tällä kaudella lopulta vältyttiin hulluimmilta päätöksiltä, on tulevina vuosina urakkaa edessä.

Teemoina säilyvät tutut kiistakappaleet, kuten: 1) Uskalletaanko EU:ssa luottaa siihen, että ennallistamistoimia voidaan tehdä jäsenmaalähtöisesti vai tuleeko meille tiukka ennallistamisasetus, 2) Jatketaanko metsänomistajien omaisuuden suojaa uhkaavan metsien valvonta-asetuksen valmistelua, 3) Onko puun poltto pahasta – vai pitäisikö nyt oikeasti päästä eroon fossiilisista polttoaineista, 4) Ymmärretäänkö, että jatkuvasti kasvavien hiilinielujen tavoittelu on biologisesti mahdotonta vai jatketaanko ”poliittisilla” hiilinieluilla. Sekä monet muut vanhat ja uudet teemat.

Toisaalta poliittiset suhdanteet ovat muuttumassa ympäri Eurooppaa. Nyt jälleen ymmärretään, että päätöksenteon on oltava tasapainossa. Ympäristöavaimenreikätarkastelun asemasta metsiäkin uskalletaan katsoa korkeammalta ja tasapainoisemmin. Tulevan EU-kauden tärkeäksi teemaksi näyttäisi palaavan biotalous. Fiksulla politiikalla metsät palaavat jälleen ratkaisujen tarjoajaksi. Metsien käyttöä ja jalostusarvoa lisääviä investointeja saadaan ympäri Eurooppa. Myös uusia ansaintamahdollisuuksia metsänomistajille uskalletaan luoda markkinalähtöisesti. Ehkäpä metsänhoitoyhdistysten kautta saatavat hiilensidontapalvelut tai kehittämämme luontoarvot.fi markkinaehtoinen monimuotoisuuden turvaaminen nousevat hienoiksi eurooppalaisiksi esimerkeiksi.

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Laittakaa ehdokkaat tiukille ja tentatkaa heidän ajatuksiaan.  Äänestä mielestäsi sopivaa tekijää kesäkuun alun vaaleissa - maaseutu voi ratkaista nämäkin vaalit.

Europarlamenttivaalit eli EU-vaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9.6.2024. Vaaleissa valitaan Suomesta Euroopan parlamenttiin 15 jäsentä viideksi vuodeksi. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5.−4.6.2024.          

aiheet: eu-vaalit

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810