Takaisin EU-vaalit – Maatalousyrittäjien tärkeimmät vaalit

Blogi – Maatalous ja suomalainen ruoka

EU-vaalit – Maatalousyrittäjien tärkeimmät vaalit

05.06.2024

EU-vaalit ovat erityisesti maatalousyrittäjille tärkeät, koska EU:ssa päätetään monista Suomen maatalouden tulevaisuudelle merkittävistä asioista. Viimeksi äänestysaktiivisuus jäi hälyttävän alhaiselle tasolle, joten loppuviikosta riittää parannettavaa. Todella toivon, että tällä kertaa me viljelijät itse käytämme äänioikeuttamme aktiivisemmin. On myös hyvä muistaa se tosiasia, että äänestysaktiivisuuden jäädessä alhaiselle tasolle, annettujen äänien vaikuttavuus on entistä suurempi. 

Parlamentaarikon työ on armotonta lainsäädäntötyötä, jossa on laitettava itsensä likoon ja rakennettava verkostoja sekä omassa että muissa parlamenttiryhmissä. Yksin on vaikea saada Suomelle tärkeitä asioita edistettyä. Viime vuosilta löytyy monia esimerkkejä siitä, miten suomalaismepit ovat onnistuneet parantamaan komission heikosti valmisteltuja esityksiä.

Maatalous ja ruokaturvan parantaminen on vaaleja edeltävässä keskustelussa nostettu koko EU:n strategiseksi kärkitavoitteeksi

Vaaleissa keskitytään Euroopan kilpailukyvyn, talouden ja turvallisuuden vahvistamiseen. Näissä painopisteissä maa- ja metsätalous on keskiössä, sillä vahva suomalainen maa- ja metsätalous on turvallisuuden ja hyvinvoinnin selkäranka. Maatalous ja ruokaturvan parantaminen on vaaleja edeltävässä keskustelussa nostettu koko EU:n strategiseksi kärkitavoitteeksi. Tämä on vahva selkänoja, joka on kuitenkin pystyttävä viemään käytäntöön EU:n säädösvalmistelussa.  

Suomen EU-vaikuttamisessa on maatalousasioissa vielä paljon parannettavaa. Suomen tulee olla aktiivisemmin vaikuttamassa EU:n politiikkaan sisältäpäin. Meiltä on oltava maatalous- ja metsäosaajia paikalla tarjoamassa ratkaisuja ja varmistamassa, että suomalaiset ratkaisut päätyvät koko EU:n ratkaisuiksi.  

Maatalouden elintärkeästä roolista huolimatta maatalousyrittäjiä lyödään joka puolelta ja kannattavuus on ollut koetuksella jo pitkään. Viljelijöillä on loppumaton lista asioita valvottavana ja hoidettavana EU:sta paikallistasolle asti. Maatalouteen kohdistuu myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen, monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun liittyviä paineita, joita on yhteensovitettava. Vaikka huomio kiinnittyy näihin asioihin pääosin kotimaassa, pohjatyö tehdään Brysselissä ja kotimaan politiikassa keskitytään hienosäätöön.

Seuraava parlamenttikausi on maatalouden osalta varsinainen superkausi

Seuraava parlamenttikausi tulee olemaan maatalouden osalta varsinainen superkausi. Päätettäviä asioita ovat mm. EU:n seuraava budjetti, mukaan lukien maatalousbudjetti, seuraava CAP-uudistus, Ukrainan EU-jäsenyys, kauppapolitiikka ja markkinoiden toimivuus ja myös viljelijöiden markkina-aseman parantaminen tulee nousemaan agendalle uudestaan.  

Seuraavaan CAP-uudistukseen liittyen keskeinen tavoite on ruokaturvan parantaminen, mikä edellyttää ympäristökestävyyden rinnalle myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden paremman huomioimisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarvitsemme vahvan maatalouspolitiikan vahvalla budjetilla, joka varmistaa strategisen omavaraisuuden parantamisen ja tuotannon jatkuvuutta kaikilla alueilla. Viljelijöiden markkina- ja neuvotteluaseman parantaminen ruokaketjussa on erittäin tärkeä kuten myös nuorten yrittäjien alalle tulo ja elinkeinon kilpailukyvyn parantaminen. Kuluvan kauden sääntelytsunamin välttämiseksi tarvitsemme myös paljon parempaa politiikkakoherenssia maa- ja metsätaloudessa ja maaseudun yritystoiminnassa. 

Paljon on siis asioita, jotka vaikuttavat suoraan jokaisen maatalousyrittäjän elämään ja yritystoiminnan menestymismahdollisuuksiin. Älä siis ainakaan jätä äänestämättä, vaan anna äänesi ehdokkaalle, joka ymmärtää meidän tarpeemme ja on valmis taistelemaan Suomen maatalouden puolesta seuraavat kuusi vuotta. 

aiheet: eu-vaalit

Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864