Takaisin Europarlamenttivaalit ovat maaseutuvaalit 

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Europarlamenttivaalit ovat maaseutuvaalit 

27.05.2024

Suomalaiset kokivat huoltovarmuuden ja omavaraisuuden ruoka- ja energiatuotannossa yhdeksi tärkeimmistä teemoista kesäkuun europarlamenttivaaleissa (Kohti Eurovaaleja -raportti, Ajatuspaja Toivo ). Yli puolet suomalaisista odottaa eurovaaliehdokkaiden ottavan kantaa siihen, kuinka ruoan ja energian tuotannosta huolehditaan Suomessa jatkossakin.

Suomessa huoltovarmuus ja omavaraisuus rakentuvat maaseudulla, pelloilla ja metsissä, ja siksi edessämme ovat maaseutuvaalit.  Valittavien meppiemme keskeisin työ on elinvoimaisen maaseudun turvaaminen. Asuttu ja elinvoimainen sekä teollisia investointeja puoleensa vetävä maaseutu on tärkeä koko EU:n ulkorajan turvaamisessa.  Maaseudun elinvoimaa lisätään parantamalla luonnonvaraelinkeinojen kilpailuedellytyksiä sekä edistämällä aidosti sisämarkkinoiden toimintaa. EU:n on luotava edellytykset elinvoimaiselle maaseudulle EU:n itärajalla, josta kaksi kolmasosaa on suomalaisten huolehdittavana.

Huoltovarmuus ja omavaraisuus rakentuvat maaseudulla, pelloilla ja metsissä

Biotalous on noussut takaisin keskeiseen rooliin EU:n politiikassa ja strategioissa, ja se tulee näkymään EU:n toimissa tulevina vuosina. Biotalous tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, kun tärkein tavoite on siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouden aikakauteen. Biotalous on kiertotalouden ydintä, sillä se perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. 

EU:n pitää panostaa jatkossakin merkittävästi tutkimukseen ja innovaatioihin biotalouden alalla. Samalla tarvitaan EU:n investointeja maaseudun infrastruktuuriin, kuten tie- ja kulkuyhteyksiin sekä laajakaistaverkkoihin. Innovaatioista on päästävä käytännön työhön ja raaka-aineet, jalosteet ja sivuvirrat saatava liikkeelle. Onnistunut biotalouspolitiikka on ehdottomasti suomalaisen maaseudun mahdollisuus, kunhan päätöksenteon johtavana ajatuksena on kilpailukyvyn lisääminen. 

Rajoitusten ja ohjailun sijaan tavoitteiden tulee jatkossa varmistaa markkinalähtöiset ratkaisut

Tämän komission vihreän kehityksen ohjelma on ollut tavoitteiltaan liian suppea. Työ on painottunut ympäristökestävyyteen eikä toimenpiteillä ole pystytty lisäämään toivottua kilpailukykyä eikä synnyttämään uusia markkinoita esimerkiksi hiilensidonnalle tai dataekosysteemeille. Rajoitusten ja ohjailun sijaan tavoitteiden tulee jatkossa varmistaa markkinalähtöiset ratkaisut, eikä odottaa, että uutta markkinaa syntyisi rajoitusten kautta.

Suomi on vihreä maa. Haluamme nähdä parlamentissa meppejä, jotka ymmärtävät miten EU:n vihreän kehityksen tavoitteet voivat hyödyttää suomalaista maaseutua. Kasvavaa raportointitaakkaa emme tarvitse yhtään enempää. Toimia omavaraisuuden varmistamiseen odottavat suomalaiset voivat parhaiten vaikuttaa antamalla äänensä kestävälle maaseudun tulevaisuudelle.

aiheet: eu-vaalit

Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088