Takaisin EU:n ennallistamisasetus kohti ratkaisua - MTK kirjelmöi pääministeri Orpoa Suomen tarpeista

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

EU:n ennallistamisasetus kohti ratkaisua - MTK kirjelmöi pääministeri Orpoa Suomen tarpeista

07.11.2023

Luonnon ennallistamista koskevaa asetusehdotusta käsitellään parhaillaan EU-parlamentin, komission ja jäsenmaiden kolmikantaneuvotteluissa. Neuvottelutulos pyrittäneen saamaan aikaan pian. MTK on lähettänyt pääministeri Petteri Orpolle kirjeen korostaakseen vaikuttamisen tärkeyttä.

- Ennallistamisasetus on Suomen sekä suomalaisen maa- ja metsätalouden kannalta erittäin merkittävä asia. Ratkaisevat hetket lähestyvät, joten nyt on käännettävä jokainen kivi hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kannustaa.

MTK painottaa kirjeessä, että Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja yksituumaisuutta kaikilla tasoilla ylimmästä poliittisesta johdosta virkahenkilötasolle saakka. Suomen tulee tarjota rakentavia ja kompromissin löytämistä edistäviä ehdotuksia Suomen kannalta merkittäviin artikloihin, mutta ei antaa periksi kantansa pääkohdista.

Kirjeessä tuodaan esiin MTK:n näkemykset ennallistamisasetuksen 4 ja 9 artikloihin liittyen, sillä niiden merkitys on Suomelle aiheutuvien vaikutusten ja kustannusten sekä ylipäätään kompromissin saavuttamisen kannalta keskeinen.

Asetus kaadettava tarvittaessa

Kirjeessä todetaan, että mikäli neuvottelujen tuloksena ei Suomen yrityksestä huolimatta ole kokonaiskestävyyden, huoltovarmuuden, Suomelle aiheutuvien kustannusten ja maanomistajien oikeuksien näkökulmasta tyydyttävä lainsäädäntöteksti, asetusta ei tule neuvostossa ja parlamentissa hyväksyä. Suomen on tarvittaessa äänestettävä neuvostossa asetuksen hyväksymistä vastaan ja haettava näkemykselleen tukea myös muista jäsenmaista.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858


Saatat olla kiinnostunut myös näistä