Takaisin FFD-HOPE - kompensaatiota vastuullisesti

Uutinen

FFD-HOPE - kompensaatiota vastuullisesti

10.06.2019

Loppuvuonna 2018 julkaistu IPCC:n raportti ennustaa vakavia riskejä ihmiselle ja elinympäristöllemme. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen kriittinen raja ylitetään 30 vuoden sisällä. Muuttuvassa ilmastossa haavoittuvassa asemassa ovat erityisesti maatalous sekä köyhien maiden pienviljelijät ja heidän yhteisönsä, joiden selviytyminen on vaakalaudalla. Vaaditaan siis nopeita päästövähennyksiä, jotta maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa.

Välittömien toimien tarpeellisuus ja uusi ovat sitouttaneet yhdistykset, yritykset ja muut yhteiskunnalliset toimijat tiukasti globaalivastuun ja ilmastoagendan edistämiseen. Suomessa organisaatioiden toiminnan vastuullisuus on nykyään integraali osa niiden julkisuuskuvaa ja vastuutyöstä pyritään myös viestimään laajasti. Mutta miten konkreettisesti edistää oman organisaation ilmastotoimia? Mikä olisi vastuullinen ja viestinnällisesti merkittävä kanava tähän tarkoitukseen?

Kompensaatiolla konkretiaa ilmastotoimiin

Yhdessä päästöjen vähentämisen kanssa päästökompensaatio voi olla tehokas ja konkreettinen ilmastotoimi, jonka suosio on nopeassa kasvussa. Hiilikompensaatiossa päästöjä vastaava kasvihuonekaasumäärä poistetaan ilmakehästä hillitsemistoimenpiteiden kuten metsittämisen avulla.  Usein kompensaation päähuomio on lentämisestä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen hyvittämisessä, mutta myös muut hiilijalanjälkeä aiheuttava toiminta voi olla kompensaation piirissä.

Useat kompensaatiojärjestelmät perustuvat metsittämiseen köyhissä maissa, jossa puu kasvaa vauhdilla ja metsittämisen kulut ovat pienet suhteessa Suomeen. Silti  näiden järjestelmien hyödyt ulottuvat vain harvoin köyhien maiden maataloutuottajille ja metsänkasvattajille. Food and Forest Development Finland (FFD) toimii mm. Tansaniassa, Nepalissa ja Vietnamissa alueilla, joissa kuivuudesta, tulvista, myrskyistä ja muista sään ääri-ilmiöistä kärsivät pientuottajat tarvitsevat välitöntä tukea selviytyäkseen ja sopeutuakseen muuttuvaan ilmastoon. Tarvitaan luotettava kompensaatiojärjestelmä, joka nostaa pientuottajat keskiöön ja tukee köyhien maiden naisten ja viljelijäyhteisöjen selviytymistä muuttuvassa ilmastossa.

Kompensaatiota vastuullisesti pienviljelijöitä tukien

FFD on lanseerannut FFD-HOPE kompensaatio-ohjelman, joka edistää ilmastotoimia köyhien maiden pientuottajat huomioiden. Ohjelman kautta vastuuagendasta kiinnostuneet toimijat, kuten MTK, voivat kompensoida hiilijalanjälkeään, hillitä ilmastonmuutosta sekä tukea köyhien maiden pientuottajien ruokaturvaa sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen. FFD-HOPE erottuukin muista kompensaatiojärjestelmistä nostamalla pienviljelijät ja maaseudun kehityksen keskiöön; ilmastotoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikallisten viljelijä- ja metsänkasvattajajärjestöjen sekä osuuskuntien kanssa. Ilmastonmuutosta hillitään mm. metsittämisen sekä metsien kiertoaikojen pidentämisen avulla. Maataloushankkeissa viljelijöiden sopeutumista tuetaan mm. neuvonnan ja investointien kautta, jotka keskittyvät erityisesti ruokaturvan, tulonhankinnan, viljelijäjärjestöjen institutionaalisen kapasiteetin sekä ilmastopalveluiden kehittämiseen.

FFD on MTK:n, SLC:n, Pellervon ja ProAgrian perustama kehitysyhteistyöorganisaatio

FFD-HOPE-ohjelman kautta yhdistykset, yritykset ja muut toimijat voivat kompensoida matkustamisen ja muun toiminnan päästöjä ja tukea samalla köyhien maiden pientuottajien selviytymistä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.
FFD-HOPE -ohjelman vaikutukset todennetaan luotettavasti ja niistä viestitään laajasti
FFD-HOPE antaa helpon tavan edistää organisaation vastuullisuusagendaa ja ohjelma tarjoaa myös materiaalia vastuullisuustoimista viestimiseen.  
Yksityiset ihmisetkin voivat tukea FFD-HOPE ohjelman kautta pienviljelijöiden ilmastotoimia.  FFD:n sivuilla löytyy FFD-HOPE -ohjelman ns. aineettomia lahjoja
​​​​​​​
FFD-HOPE-ohjelmasta lisätietoa antaa FFD:n ilmastoasiantuntija Noora Simola noora.simola@ffd.fi