Takaisin FFD-kehitysyhteistyö

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

FFD-kehitysyhteistyö

27.11.2018

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD) perustettiin 2012 jatkamaan MTK:n aloittamaa kummitoimintaa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjen kanssa. MTK:n mukana yhdistystä perustamassa olivat SLC, Pellervo-Seura sekä ProAgria keskusten liitto. Tällä toiminnalla järjestöt osallistuvat solidaarisuustyöhön kehittyvien maiden tuottajien tukena, jotta maailman ruokaturvan ja ruoantuotannon tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata kestävällä tavalla.

Kaikki hankkeet ovat osa AgriCord-verkoston ohjelmaa Farmers Fighting Poverty. Hankkeet tukevat tuottajien järjestäytymistä, heidän verkostoitumistaan ja poliittista edunvalvontaa. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa maa- ja metsätalouden ja muita maaseudun elinkeinoja, jotta pientuottajat voisivat parantaa toimeentuloaan. Vastaanottajina voivat olla paikalliset tuottajayhdistykset, metsänhoitoyhdistykset tai osuuskunnat.

Hanketoiminta keskittyy erityisesti Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pitkäaikaisiin kumppanimaihin. Tällä hetkellä aktiivisia hankkeita on Etiopiassa, Tansaniassa, Mosambikissa, Sambiassa, Nepalissa, Vietnamissa ja Nicaraguassa.

Suomesta kummitoiminnassa mukana on useita MTK:n aluetason yhdistyksiä, metsänhoitoyhdistyksiä, maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä. Suomalaiset alan osaajat neuvovat ja seuraavat kollegojensa työtä ruohojuuritasolla. Aktiiviset kummit vetävät mukaansa muitakin toiminnasta kiinnostuneita ja pitävät kiinteästi yhteyttä kumppaneihinsa.

Suurin osa hankkeiden rahoituksesta tulee Suomen ulkoasiainministeriöstä sekä Hollannin, Ranskan ja Belgian ulkoministeriöistä. Lisäksi kaksi hanketta Vietnamissa ja Tansaniassa saavat rahoitusta Euroopan komissiolta IFAD:in teknisellä tuella. Hanketasolla pyrimme toimimaan yhteistyössä Suomen kahdenvälisten hankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehdään suomalaisten kansalaisjärjestöjen, AgriCordin jäsenyhdistysten ja muiden instituutioiden kanssa, kuten Luke, SYKE sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Lisätietoja toiminnasta voi pyytää FFD:n ohjelmakoordinaattorilta, Tiina Huviolta  tiina.huvio@ffd.fi.


AgriCord ja Farmers Fighting Poverty

 • AgriCord-verkosto
 • Lisätietoja Farmers Fighting Poverty -ohjelmasta


Jäsenjärjestöt

 • Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry
 • Pellervo-seura ry
 • Svenska landskapsproducenternas centralförbund rf
 • ProAgria keskusten liitto ry


Yhteistyökumppaneitamme

 • Ulkoasiainministeriö
 • Viikki Tropical Resources Institute (VITRI)
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
 • Agence française de développement (AFD)
 • Directorate-General for Development Cooperation of Belgium
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)

 


aiheet: ffd