Takaisin Hallituksen energiapolitiikka nostaisi maa- ja metsätalouden kustannuksia eikä kannusta ilmastotoimiin 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Hallituksen energiapolitiikka nostaisi maa- ja metsätalouden kustannuksia eikä kannusta ilmastotoimiin 

11.06.2024

Hallitus esittää liikennepolttoaineiden päästökaupan laajentamista maa- ja metsätalouden käyttämiin polttoaineisiin. Tämä voi nostaa maa- ja metsätalouden kustannuksia yhteensä noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkästään maatalouden osalta laajennus tarkoittaisi yli prosentin leikkausta koko toimialan käyttökatteeseen. Arvioitu polttoöljyn hinnan nousu olisi 11 senttiä/litra. 

Kyse on kansallisesta sääntelystä, koska päästökauppadirektiivissä maa- ja metsätalous on jätetty päästökaupasta ulos. Hallitusohjelmassa luvataan, että EU-lainsäädännön toimeenpanon yhteydessä vältetään kansallista lisäsääntelyä. Lisäksi hallitus on sitoutunut siihen, ettei kansallisesti tehdä sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia.

MTK:n näkemyksen mukaan esitystä täytyy muuttaa. Jos kansallinen laajennus toteutettaisiin suunnitellusti 2027 alusta alkaen, on hallituksen järjestettävä kustannuskompensaatio maa- ja metsätalouden harjoittajille samaan aikaan laajennuspäätöksen kanssa. Fossiilisen polttoaineen jakelun päästökauppa synnyttää valtiolle varoja siten, että toimialoille, joita päästökauppadirektiivin laajennus ei lähtökohtaisesti koske, voidaan kustannuskompensaatiot järjestää. 

Hallitus esittää myös muutoksia liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Esitys sisältää MTK:n toivoman joustomekanismin, jolla osa jakeluvelvoitteesta voitaisiin kattaa muun muassa metsien ja peltojen kasvavalla hiilensidonnalla sekä maaperäpäästöjen vähentämisellä. Valitettavasti näille esitetään yhden prosentin kattolukua, joka estäisi toimien kunnollisen hyödyntämisen. Jos kattoluku jää lopulliseen lainsäädäntöön, se vesittää koko joustomekanismin ja maankäyttösektorin ilmastotoimet jäävät toteutumatta. Joustomekanismi olisi toimiva ja kustannustehokas tapa kiihdyttää markkinaehtoisten ilmastotoimien aloitusta. Muuten paineet valtion budjettirahoitukselle nousevat. MTK vaatii esitetyn kattoluvun poistamista hallituksen esityksestä kokonaan.   


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541