Takaisin Ruokaa, turvaa ja hyvinvointia - MTK ja SLC tarjoavat hallitukselle kestävää kasvua ja odottavat vahvaa EU-vaikuttamista 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Ruokaa, turvaa ja hyvinvointia - MTK ja SLC tarjoavat hallitukselle kestävää kasvua ja odottavat vahvaa EU-vaikuttamista 

03.05.2023

Tulevan hallituksen on kyettävä tasapainottamaan valtion talous ja turvaamaan hyvinvoinnin kannalta keskeinen talouskasvu. Elinvoimainen Suomi edellyttää säästöjen lisäksi rohkeaa ja kannustavaa elinkeinopolitiikkaa sekä vahvaa ja vaikuttavaa EU-politiikkaa. Metsien kasvu ja jalostus talouden kivijalkana on turvattava. Myös hallituksen ruokapolitiikan on tähdättävä kasvuun ja kasvavaan vientiin. Tuottajajärjestöt MTK ja SLC jättivät esityksensä hallitusohjelmaan Säätytalolla keskiviikkona. 

Kokoomuksen pj. Petteri Orpo, MTK:n pj. Juha Marttila ja SLC:n varapuheenjohtaja Thomas Antas.
Kokoomuksen pj. Petteri Orpo, MTK:n pj. Juha Marttila ja SLC:n varapuheenjohtaja Thomas Antas.

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit neuvottelevat parhaillaan ohjelmaa tulevan pääministerin Petteri Orpon hallitukselle. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto sekä sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kannustavat hallitusta hyödyntämään ohjelmassaan rohkeasti luonnonvara-alan kasvupotentiaalin.  

Maatalouden kannattavuuden parantaminen vaatii koko ruokaketjun kansainvälistymistä ja ruuan viennin merkittävää kasvattamista. Hallituskauden yhdeksi kärkihankkeeksi luodaan erillinen ruoka-alan kasvuohjelma. Osana ohjelmaa kotimaan ruokamarkkinoiden toimivuutta ja tuottajien asemaa parannetaan myös lainsäädännöllisin keinoin. Oma ruuantuotanto on kansakunnan henkivakuutus, jonka rahoitus on pidettävä vakaana ja riittävällä tasolla suhdanteista riippumatta, tuottajajärjestöt painottavat.  

Maataloussektorin hallinnollista taakkaa on vähennettävä, eikä lainsäädännöllä saa aiheuttaa alalle lisäkustannuksia ilman kompensaatiota maatalousyrittäjille. 

Metsäsektorin merkittävä osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä on turvattava, eikä alan toimintaedellytyksiä saa heikentää. Tärkeintä on säilyttää metsäpolitiikan päätäntävalta kiistattomasti kansallisella tasolla. Hallituksen kannattaa panostaa monin eri keinoin metsien kasvun ja terveyden lisäämiseen. Hakkuiden lisääminen ei ole uhka metsien hiilinieluille eikä luonnon monimuotoisuudelle, MTK ja SLC evästävät hallitusneuvottelijoita.

Venäjän hyökkäyssotaa seurannut energiakriisi edellyttää, että siirtymää uusiutuvaan energiaan jatketaan määrätietoisesti. Tämä vahvistaa Suomen kestävää kilpailukykyä ja tukee ilmastositoumusten saavuttamista. Biopohjaisen uusiutuvan energian merkittävä lisääminen tulee varmistaa. Myös energiaturpeen hyödyntäminen huoltovarmuuden ja kasvu- ja kuiviketurpeen näkökulmista tärkeää, järjestöt linjaavat. Lisäksi vetytaloudelle on luotava suotuiset investointimahdollisuudet.  

MTK ja SLC muistuttavat, että uusiutuva energia tuotetaan pitkälti maaseudulla ja maaseudun resursseilla. Siksi energiapolitiikan tulee nauttia maanomistajien luottamusta. Myös ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden tulee kunnioittaa omaisuuden suojaa, perustua sopimiseen ja olla korvattavia.   

Euroopan turvallisuus on runsaassa vuodessa kokenut rajun ja nopean muutoksen. Muutos on välttämätöntä huomioida myös uuden hallituksen työssä. MTK ja SLC esittävät, että kansallisten toimien lisäksi hallituksen on EU:ssa voimakkaasti ajettava rahoitusta uudelle itärajaohjelmalle. On EU-tason turvallisuuskysymys, että koko Suomi säilyy elinvoimaisena aina EU:n ja Naton itäistä rajaa myöten. 

Tiivistelmä järjestöjen hallitusohjelmatavoitteista löytyy täältä.  

Lisätietoja: 

MTK: 
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 3413 167
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, 050 522 5207                                                    

SLC:
Thomas Antas, varapuheenjohtaja, 050 307 9919
Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja, 040 940 2734


MARTTILA

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK


Olen toiminut MTK:n puheenjohtajana vuodesta 2009. Sitä ennen vaikutin järjestön johtokunnan 2. puheenjohtajana reilun neljän vuoden ajan.
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta. Koti ja maidontuotantoon erikoistunut maatila ovat Simossa, Lapin maakunnan eteläisimmässä kunnassa.
Taustani on maatalousekonomian tutkimuksessa, mikä varmaan tunkee vielä läpi kirjoituksissani.
Usko suomalaisen maatalouden, metsätalouden ja koko maaseudun parempaan tulevaisuuteen ei ole horjunut missään vaiheessa – eikä horju jatkossakaan. Ilman kovaa työtä ja yhteiskunnallista vaikuttamista tavoitteet eivät kuitenkaan tule toteutumaan. Maaseudun etu on koko Suomen etu.

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207