Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §;n muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §;n muuttamisesta

26.4.2018

Eduskunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Euroopan unionin lainsäädäntöä muutettiin vuoden 2018 alusta lukien. Osana ns. Omnibus -pakettia päätettiin mahdollistaa nuoren viljelijän aloitustukea koskevan hakemuksen jättäminen 24 kuukautta varsinaisen aloittamisajankohdan jälkeen. MTK pitää nyt esitettyjä kansallisen lainsäädännön muutoksia yksinkertaistamisen ja joustavuuden näkökulmasta sekä EU:n ja kansallisen lainsäädännön yhdenmukaisuuden katsottuna kannatettavina. Samoin MTK kannattaa muutosten voimaantuloa Euroopan unionin lainsäädäntömuutoksen aikataulun mukaisesti vuoden 2018 alusta lukien. Nyt esitetty muutos ei valitettavasti muuta niiden aloitustukeen hakemuksen jättämisehtoa lukuun ottamatta oikeutettujen nuorten viljelijöiden tilannetta, jotka aloittivat tilanpidon vuoden 2014 lopun ja vuoden 2015 alkuvuoden aikana nuoren viljelijän tuen ollessa hakukiellossa ohjelmakauden muutoksesta johtuen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Lappalainen
tutkimuspäällikkö